Wat is loonheffing?

Iedereen in Nederland die salaris ontvangt, moet je premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betalen. Al deze belastingen vallen onder de loonheffing. Op je loonstrookje of je jaaropgaaf staat gespecificeerd wat je precies uitgeeft aan de verschillende loonheffingen.

Premie volksverzekeringen

De Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die inwoners en werknemers in Nederland verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of kinderen. Deze bestaat uit 4 componenten:

  • Algemene ouderdomswet (AOW)
  • Algemene nabestaandenwet (Anw)
  • Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
  • Algemene kinderbijslagwet (AKW)

Meer informatie over al deze verschillende verzekeringen kun je vinden op de site van de Belastingdienst.

Premies werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die werknemers verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De werknemersverzekeringen zijn:

  • Ziektewet (ZW)
  • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • Werkloosheidswet (WW)

Deze premies worden allemaal door je werkgever ingehouden op je salaris.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) staat dat iedereen een zorgverzekering moet hebben en elke maand basispremie moet afdragen. Daarbij komt nog een bedrag dat je werkgever voor jou direct aan de Belastingdienst betaalt.

 


 

Reken binnen 5 minuten uit hoeveel loonheffing je kunt terugvragen van de Belastingdienst.

 

Wanneer je loonheffing kunt terugvragen, kun je ons direct de loonheffingsaangifte laten regelen. Heb je een jaaropgave of loonstrook bij de hand? Dan kun je direct beginnen!

Wil jij snel geld verdienen? De gemiddelde teruggave van loonheffing voor jongeren via Hoeveelkrijgjij.nl is meer dan € 270,-.

Bereken hoeveel je kunt terugkrijgen

 


 

Loonheffing berekenen voor jongeren en studenten

 

Samenvatting: was is loonheffing

De loonheffing die automatisch elke maand van je loon wordt ingehouden door je werkgever is dus een verzamelnaam voor drie verschillende verzekeringen. Iedereen moet deze heffingen betalen, maar het kan zijn dat je je loonheffing terug kan vragen. Met onze gratis tool reken je gratis uit hoeveel loonheffing je terug kan vragen.

Wat is loonheffing dus?

  • Premies werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • Loonbelasting/premies volksverzekering