Vereisten voor een arbeidsovereenkomst

Volgens de wet is er sprake van een arbeidsovereenkomst indien er is voldaan aan drie vereisten. Er moet (i) onder gezag (ii) tegen loon (iii) gedurende zekere tijd arbeid worden verricht. In dit eerste blog gaan we in op deze vereisten.

Meer lezen