De premie voor de zorgverzekering is één van de duurste vaste lasten. Op jaarbasis betaal je al snel meer dan 1000 euro. Ieder jaar zijn er weer andere dingen die onder de basisverzekering vallen, zijn er weer andere zorgverzekeraars actief en hebben ze weer andere premies. In dit artikel gaat Hoeveelkrijgjij in op de zorgverzekeringsituatie voor 2015.

 

Wat is er anders aan de basisverzekering?

De overheid bepaalt wat er in de (wettelijk verplichte) basisverzekering zit en wat de tarieven ervoor zijn. Bij welke zorgverzekeraar je dan ook een verzekering hebt afgesloten voor 2015, de soorten vergoede zorg en de tarieven daarvoor zijn bij iedere verzekeraar gelijk. In 2015 is de basisverzekering een stuk uitgebreider geworden. Dit komt met name omdat een aantal vormen van zorg die voorheen werden betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), in 2015 door de verzekeraars moeten worden betaald.

Het gaat bijvoorbeeld om langdurig verblijf in een ggz-instelling, zorg voor slechtzienden/doven/blinden, verpleging en verzorging zonder verblijf (denk aan wijkverpleging) en de niet-invasieve prenatale test. In verband met de veranderde Jeugdwet, is psychologische hulp voor kinderen juist uit de basisverzekering verdwenen.

De aanvullende verzekeringen in 2015

Bij aanvullende verzekeringen heeft een verzekeraar volledige vrijheid in het bepalen wat er verzekerd is en wat niet, tegen wat voor premie en wat voor bedragen er worden uitgekeerd. Aldus is het niet mogelijk om algemene informatie te geven over aanvullende zorgverzekeringen in 2015. Aangezien het gaat om grote bedragen, is het dus bij aanvullende verzekeringen altijd ongelooflijk belangrijk om te checken wat er allemaal wel en niet onder de verzekering valt. Behalve als je verwacht helemaal geen medische zorg nodig te hebben, dan is de basisverzekering namelijk het goedkoopste en kun je de aanvullende verzekeringen links laten liggen.

Andere wijzigingen in dit jaar

Zorgverzekeringsland is altijd in beweging. Ook in 2015 waren er meer of minder belangrijke wijzigingen. Het vervallen van de AWBZ en het ingaan van de Wet Langdurige Zorg was de grootste verandering. Daarnaast is bijvoorbeeld het eigen risico gestegen, krijgen mensen die een orgaan doneren voortaan hun reiskosten vergoed van hun verzekeraar en zijn nota’s (nog) transparanter geworden.

medische zorg hand

medische zorg hand

Hoogte van de zorgpremie 2015

In 2015 was de gemiddelde maandpremie voor een zorgverzekering ongeveer 97 euro. Dat is zo’n 5 euro per maand meer dan in het jaar ervoor. De verwachting was dat de premie dit jaar een stuk hoger zou zijn, maar zorgverzekeraars hebben reserves aangeboord en er veel in geïnvesteerd om de premies juist zo laag mogelijk te houden. Totaal genomen over een jaar moeten Nederlanders dus gemiddeld ruim 1100 euro betalen. Bij dit bedrag is het vrijwillige eigen risico niet meegenomen. Wie in 2015 koos voor een vrijwillig hoger eigen risico, kon van voornoemd bedrag zo’n 200 tot 300 euro aftrekken.

Eigen risico

Het eigen risico voor 2015 is vastgesteld op 375 euro. Dat is een stijging van 15 euro ten opzichte van het jaar ervoor. Voor 2016 is het 10 euro meer, dus 385 euro. Het zijn de ministers en de staatssecretarissen die dit bedrag bepalen. Sommige zorgkosten vallen binnen het eigen risico, andere erbuiten. Valt iets in 2015 binnen het eigen risico, dan wil het zeggen dat je de eerste 375 euro zelf moet betalen. Kom je boven de 375 euro uit en wordt de zorgpost wel gedekt door je verzekering, dan draait je verzekeraar ervoor op.

De kosten die je bijvoorbeeld maakt rondom zwanger zijn en bevallen, huisartsenbezoek en als je jonger bent dan 18 jaar, gaan nooit van het eigen risico af (en hoef je dus nooit zelf te betalen). Naast het eigen risico is er ook een eigen bijdrage. Dat houdt in dat je een stukje van de rekening zelf moet betalen, ook al valt het onder de dekking van de verzekering. Neem tandartsenzorg. Dit valt onder veel aanvullende verzekeringen, maar wordt dan maar voor 75% vergoed.

Vrije keuze voor een arts

De vrije keuze voor een arts was een heet hangijzer omstreeks 2015. In de wet staat dat je zelf mag beslissen welke dokter je gaat bezoeken. Uit financiële overwegingen had minister Schippers (VVD) de ambitie deze vrije keuze voor een dokter te limiteren. Het zou betekenen dat wanneer je naar een medicus gaat die geen contract heeft met jouw zorgverzekeraar, je alles zelf zou moeten ophoesten. Zelfs al valt het soort zorg onder de dekking.

Tegen dit plan bestond zoveel weerstand, dat het op de lange baan is geschoven. In 2015 en ook weer in 2016 is het wel zo dat zorgverzekeraars contracten afsluiten met zorgaanbieders. Of ze wel of niet een contract met een bepaalde partij hebben kan – afhankelijk van de verzekering – voor jou bepalend zijn voor de vraag of en zo ja hoeveel van de gemaakte kosten je terugkrijgt. Verzekeringen waarbij je naar een gecontracteerde aanbieder moet gaan om het (zoveel mogelijk) vergoed te krijgen, hebben vaak iets met ‘budget’ in de naam. Je betaalt minder premie, maar zult soms wat langer moeten reizen naar een bepaalde zorgverlener. Of niet kunnen kiezen voor jouw favoriete aanbieder.

Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Jongeren en zorgverzekering

Jonge mensen kunnen een goedkopere zorgverzekering krijgen. Over het algemeen hebben ze minder ziektes, kwaaltjes en mankementen, waardoor verzekeraars minder risico lopen om ze te verzekeren. Jongeren onder de 18 kunnen zich meeverzekeren bij hun ouders, voor studenten zijn er speciale studentenzorgverzekeringen met zeer gunstige premies. Omdat jongeren minder vaak iets hebben, is het ook lonender om erop te gokken dat je genoeg hebt aan een basisverzekering en/of het vrijwillige eigen risico te verhogen. In beide gevallen kun je flink besparen op de premie.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar is erg makkelijk. Online is de nieuwe zorgverzekering aan te vragen, de ‘nieuwe’ zorgverzekeraar zegt vervolgens voor je op bij de huidige verzekeraar. Van 2014 naar 2015 stapten een miljoen mensen over. Uit gemakzucht blijven veel mensen bij hun verzekering, terwijl ze juist veel kunnen besparen door over te stappen. De verwachting was ook dat nog meer mensen voor een andere verzekeraar zouden kiezen.

Mogelijk heeft de discussie rondom de vrije artsenkeuze een heleboel mensen ervan weerhouden voor iets anders te kiezen, aangezien ze bang waren na de overstap geen vrije keuze meer te hebben. Wie in 2016 een andere zorgverzekeraar wil nemen dan in 2015, kan het beste voor 31 december 2015 een andere verzekering aanvragen.

In principe is er in januari 2016 nog een uitloopmogelijkheid van een maand, maar het kost allemaal wat meer moeite om het dan nog te doen. Wie na 1 februari 2016 nog geen zorgverzekering voor 2016 heeft afgesloten, kan een boete krijgen.