Voor de meeste mensen is het woonhuis het duurste bezit dat ze hebben. Zeer belangrijk dus om het goed te verzekeren. Dat kan met een opstalverzekering, die ook weleens de brandverzekering of woonhuisverzekering wordt genoemd. De prijzen voor een opstalverzekering verschillen flink, daarom kan het zeer lucratief zijn om de premies te vergelijken en zo te berekenen wat voor jou de goedkoopste opstalverzekering is.

[compmodule token=’nZrlK’]

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering is een vorm van een financieel product dat de schade die ontstaat aan een opstal dekt. Opstal is al datgene dat op een stuk grond is gebouwd. Kern van de opstalverzekeringen is onroerend goed zoals woonhuizen, appartementen en bedrijfspanden. Echter, ook gebouwde zaken zoals een schuurtje, tuinhuisje, hek of garage kunnen eronder vallen. Een opstalverzekering verzekert deze zaken tegen schade. Daarbij moet je denken aan schadeveroorzakende omstandigheden zoals brand, explosies, bliksemschade, vernielingen, lekkages en storm.

Nut en noodzaak van een woonhuisverzekering

Vaak worden woonhuisverzekering en opstalverzekering door elkaar gebruikt. Een woonhuisverzekering is een vorm van een opstalverzekering die schade aan het woonhuis en bijbehorende bebouwing dekt. Stel bijvoorbeeld dat je waterschade hebt of een explosie en je zou niet verzekerd zijn. Je zou dan in één klap duizenden euro’s moeten ophoesten. Met een beetje pech, loopt dit bedrag zelfs in de tienduizenden euro’s! Bijna niemand kan dit bedrag betalen, laat staan dat mensen het willen. Het bedrag dat je jaarlijks kwijt bent aan premie voor de woonhuisverzekering is maar een fractie daarvan. Tuurlijk, er is een grote kans dat er helemaal niets met je huis gebeurt en dat je dus geen beroep hoeft te doen op de verzekering. Krijg je toch schade aan je huis of bedrijfspand – en dat kan werkelijk waar iedereen overkomen – dan zul je jezelf voor eeuwig dankbaar zijn dat je wel een verzekering hebt afgesloten.

Dekking van de opstalverzekering

In de regel is het zo dat alles wat aan het huis bevestigd is en wat je niet één, twee, drie kunt meenemen zonder al te veel schade aan te richten aan het huis, valt onder de dekking van de woonhuisverzekering. De inboedelverzekering is namelijk bedoeld voor zaken die wel mee te nemen zijn. Soms is het een grijs gebied. Bijvoorbeeld omdat zaken zijn vastgespijkerd of –geschroefd, of met lijm bevestigd zijn aan het huis.

In principe valt het dan onder de opstalverzekering. Sluit je een dergelijke verzekering af, dan is het altijd goed om even in de polisvoorwaarden te kijken wat er allemaal wel en niet gedekt is binnen deze verzekering en hoe het door je verzekeraar is geformuleerd. Twijfel je of dat iets binnen de polis valt? Bel dan even met de klantenservice van je verzekeraar.

Aantasting van de fundering

In het gros van de schadegevallen wordt de fundering niet aangetast. Bij bijvoorbeeld een explosie kan dit wel zo zijn. De fundering valt lang niet altijd onder de dekking van de opstalverzekering, maar er is een trend gaande dat verzekeraars meer en meer besluiten om ook de fundering onderdeel uit te laten maken van de opstalverzekering. Dit is beslist een punt dat je moet meenemen in het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen.

Dekking voor glas

Glas is een duur product dat makkelijk kapot gaat, maar het is oh zo belangrijk voor een gebouw. De leef- of werkbaarheid in een gebouw zonder glas is namelijk beperkt. Soms valt glas automatisch binnen de verzekering, soms ook niet. Het is dus altijd verstandig om na te gaan of de zogeheten glasdekking is inbegrepen in de opstalverzekering. Zo niet, dan zul je daar extra premie voor moeten betalen. Als het gaat om glas dat duurder is dan normaal glas, bijvoorbeeld omdat het glas in lood of gebrandschilderd is, zul je ook dieper in je buidel moeten tasten. Het glaswerk is gedekt tegen zo’n beetje alles dat ermee kan gebeuren, zolang het tenminste van buiten komt.

Voor welk bedrag ben je verzekerd?

Het maximale bedrag dat je uitgekeerd kunt krijgen van je verzekeraar, heet de verzekerde som. Het streven is altijd dat de echte waarde van een gebouw samenvalt met de verzekerde som. Is de verzekerde som hoger dan de echte waarde, dan ben je oververzekerd en betaal je meer premie dan eigenlijk nodig is. Onderverzekerd ben je wanneer het verzekerde bedrag te laag is. Leuk met het oog op de premie, maar je hebt dan een probleem als zich een schadegeval voordoet. Het schadebedrag kan immers hoger zijn dan het bedrag dat je maximaal van je verzekeraar kunt krijgen, waardoor je flink zult moeten bijbetalen.

Prijzen voor het herbouwen berekenen

Het bedrag waarvoor je verzekerd moet zijn, draait om de zogenoemde herbouwwaarde. De herbouwwaarde zou je kunnen omschrijven als het bedrag dat moet worden neergelegd om hetzelfde (of een gelijkend) gebouw weer te maken. Eigenlijk kunnen alleen specialistische taxateurs dit zeer precies doen. Zou ieder gebouw met een opstalverzekering moeten worden getaxeerd door zo’n taxateur, dan zou dit verzekeraars klauwen vol geld kosten.

Daarom hebben ze tools ontwikkeld die op basis van in te voeren informatie een herbouwwaarde geven. Zo besparen ze veel geld. Om te zorgen dat mensen niet onderverzekerd zijn doordat zo’n tool een te lage verzekerde som heeft vastgesteld, hebben verzekeraars meestal een constructie waarbij je niet onderverzekerd kunt zijn bij gebruikmaking van zo’n tool.

Is een opstalverzekering nodig voor een huurwoning?

Bij een huurwoning is het zo dat de eigenaar van het pand de onroerende zaken verzekert, de huurder verzekert alle ‘roerende’ (beweegbare) zaken. In principe is het dus zo dat de eigenaar een opstalverzekering afsluit en de huurder(s) een inboedelverzekering. Stel nu dat je wel een koopwoning hebt maar niet het hele gebouw bezit (bijvoorbeeld omdat je in een flat woont), dan hoef je ook geen opstalverzekering af te sluiten. Dit wordt dan de verantwoordelijkheid van de VVE (vereniging van eigenaars).

Opstalverzekering vergelijken

Bij iedere verzekering is het verstandig om meerdere aanbieders te vergelijken. Voor een opstalverzekering geldt dit des te meer. Immers, de schadebedragen én de premies zijn vele malen hoger dan bij andere verzekeringen. Het vergelijken van meerdere verzekeraars die opstalverzekeringen aanbieden op prijs voor de premie, de gedekte som en de polisvoorwaarden (welke schadeveroorzakende gebeurtenissen geven wel of niet dekking?) is daarom een must bij het afsluiten van een woonhuisverzekering, brandverzekering of andere vorm van opstalverzekering.

[compmodule token=’nZrlK’]