Een klein foutje kan soms immense gevolgen hebben. Ben je aansprakelijk voor bepaalde schade, dan zal een verzekeraar opdraaien voor die schade als je een aansprakelijkheidsverzekering hebt. Voor een paar tientjes per jaar, kun je je indekken tegen een schadebedrag van meer dan één miljoen euro. Hoewel een aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht is om te hebben, is het absoluut noodzakelijk om er één te hebben. In dit artikel lees je waarom. En waarop je moet letten als je aansprakelijkheidsverzekeringen gaat vergelijken.

[compmodule token=’DgGoA’]

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Veroorzaak jij of iets of iemand dat van jou is of waarvoor je zorgt (niet expres) letsel of schade, dan valt dit onder je aansprakelijkheidsverzekering en zal de verzekeraar de schade betalen aan het slachtoffer. Gaat het om het opzettelijk toebrengen van schade, dan is dit uitgesloten van dekking. In de volksmond wordt deze verzekering vaak aangeduid als WA-verzekering, maar dat is niet juist. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de autoverzekering en de zorgverzekering, is de aansprakelijkheidsverzekering namelijk niet wettelijk verplicht.

Voordelen aansprakelijkheidsverzekering

Er kan van alles gebeuren waardoor jij aansprakelijk bent voor schade of letsel van anderen. Stel bijvoorbeeld dat er een bloempot van je balkon waait en op iemand valt, die zwaar letsel oploopt. Het schadebedrag loopt al snel op tot duizenden en misschien zelfs wel tienduizenden euro’s. En jij bent ervoor aansprakelijk, aangezien het jouw balkon en bloempot zijn. Heb je een aansprakelijkheidsverzekering, dan ben je in veel gevallen verzekerd tot schade van 1,25 miljoen euro of meer.

Ben je niet verzekerd, dan zul je zelf tot in lengte der dagen dit schadebedrag moeten terugbetalen. Dit lijdt ook tot extra leed bij het slachtoffer, die op zijn geld moet wachten en misschien uiteindelijk niet alles krijgt. Alle consumentenorganisaties en schadeadvocaten adviseren daarom om een aansprakelijkheidsverzekering te nemen, wat niet meer dan een paar tientjes per jaar hoeft te kosten.

Wat valt er allemaal onder de dekking?

Niet alleen ben je met een aansprakelijkheidsverzekering verzekerd voor de schade die uit jouw eigen gedrag of uit jouw eigen zaken voorkomen. Nee, het is veel breder. Hierna zal Hoeveelkrijgjij nader ingaan op alles wat wel en niet wordt gedekt door verzekeraars.

Welke personen vallen er nog meer onder de polis?

Naast jijzelf, vallen ook je partner (echtgenoot of geregistreerde partner) onder de polis, evenals eventuele kinderen, inwonende schoon- of grootouders, logées en schoonmakers (als de schadeveroorzakende handeling tenminste te maken heeft met het werk dat ze doen). Gaat jouw kind ergens spelen, wordt er op hem gepast of is hij ergens aan het logeren, dan aanvaarden de mensen die jouw kind ontvangen het risico dat er iets gebeurt en valt het niet onder de dekking als jouw kinderen iets kapot maken. Als er een zogenaamde ‘oppasclausule’ in de polisvoorwaarden is opgenomen, is dit wel zo. Het bedrag is dan meestal gelimiteerd tot zo’n 10.000 tot 25.000 euro. Niet vergeten: krijg je een kindje, dan moet je dit volgens de voorwaarden doorgeven aan je verzekeraar.

Bello en Flappie

Ook schade die jouw huisdieren veroorzaken bij andere mensen valt onder een aansprakelijkheidsverzekering. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin Flappie ontsnapt en bij de buren een stroomkabel doorknaagt, waardoor de hele inhoud van de vriezer is ontdooid. Of Bello springt op een geparkeerde auto en krast de lak eraf met zijn poten.

Klusje voor iemand

Stel, je doet op vrijwillige basis een klusje voor iemand. Het gebeurt zeer regelmatig dat er dan iets misgaat, waardoor schade ontstaat. Uit rechterlijke uitspraken blijkt, dat die ander dan eigenlijk de kans accepteert dat er iets kapotgaat. Je zal dus niet zo snel aansprakelijk zijn voor deze schade. Doe je veel vriendendiensten en ben je bang dat je schade berokkent en je vriend, buur of kennis met de gebakken peren komt te zitten, dan kun je voor een zeer kleine meerprijs op de premie kiezen voor de vriendendienstclausule.

Sportongelukken

Er zijn talloze rechtszaken gevoerd over schade die ontstaat door sporten. Wie sport, loopt namelijk welbewust een groter risico om gewond te raken en schade op te lopen. Zolang een sporter niet opzettelijk handelt, zal hij niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade die ontstaat tijdens zijn sporthandelingen. Verzekeraars hebben echter een sport- en spelclausule, waarmee ze in bepaalde gevallen toch dekking bieden. Het is wel een clausule met zeer strenge voorwaarden, vaak wordt bijvoorbeeld alleen dekking geboden als de benadeelde partij geen medesporter is.

Lenen

Leen je iets en gaat het dan kapot? Dat is pech hebben, want het valt niet onder je aansprakelijkheidsverzekering. In de polisvoorwaarden staat namelijk altijd dat spullen die je onder je hebt, uitgesloten zijn van dekking. Hiervoor is echter de opzichtclausule opgesteld, die toch dekking geeft voor spullen die je onder je hebt. Meestal is dit maximaal zo’n 10-25.000 euro. Heb je het gehuurd, geleased of geleend van de bibliotheek, dan valt dit niet onder zo’n clausule. Ook geleende rijtuigen en (lucht)vaartuigen zijn uitgesloten.

Buiten de dekking

Voor veel zaken is er een aparte verzekering, waardoor ze niet onder de aansprakelijkheidsverzekering vallen. Bijvoorbeeld een motor of auto, caravan of boot waarvoor je een vaarbewijs moet hebben. Zoals gezegd, is opzettelijk veroorzaakte schade uitgesloten. Uitzondering hierop is als het je kind betreft en hij of zij jonger dan 14 is. Verder zal je verzekeraar ook niet overgaan tot het vergoeden van schade als je je in een groep bevond en die hele groep schade veroorzaakte. Betreft het schade die jij hebt veroorzaakt aan zaken die zijn van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (bijvoorbeeld een kind of partner), dan keert de verzekeraar ook niet uit.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Bij aansprakelijkheidsverzekeringen zijn er niet zulke grote verschillen in premies zoals bijvoorbeeld bij autoverzekeringen of opstalverzekeringen. Toch loont het om aansprakelijkheidsverzekeringen te vergelijken voordat je er een gaat afsluiten. Let daarbij met name op het verzekerde bedrag. Advies: ga voor minimaal 1,25 miljoen euro. En op eventuele extra clausules, zoals sport & spel, vriendendienst of opzicht. Twijfel je over een clausule of het te verzekeren bedrag? Ga dan ruim zitten. Het verschil in premie is hooguit zo’n 10 tot 20 euro per jaar, terwijl een brede dekking ongelooflijk veel ellende kan voorkomen.

[compmodule token=’DgGoA’]