Een ingewikkeld document, de energierekening. Moet je bijbetalen of krijg je geld terug? Leer hoe de energierekening is opgebouwd en weet op welke onderdelen je kunt besparen.

 


 

Leveringskosten

De leveringskosten op je energierekening bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Verbruikskosten: je betaalt voor het gas en de stroom die je hebt verbruikt. De energieleverancier bepaalt de hoogte van het tarief en vermenigvuldigt dat met de hoeveelheid die je hebt gebruikt.
 • Vastrecht levering: je betaalt voor de levering een vast bedrag, onafhankelijk van je verbruik.
 • Regiotoeslag: hoe verder je van de gasbron in Groningen woont, des te hoger de regiotoeslag.
 • Gaskwaliteit correctiefactor: de energie van een kuub gas varieert maandelijks. De netwerkbeheerder verrekent het verschil met de waarde die hijzelf hanteert.

Tip 1: Voor elektriciteit kun je een dubbele of enkele meter hebben. Met een enkele meter betaal je altijd hetzelfde tarief. Met een dubbele elektriciteitsmeter betaal je minder in de daluren, ’s nachts en in het weekend.


Tip 2: Bij sommige energieleveranciers is het verbruikstarief laag en het vastrecht hoog. Bij anderen is dat andersom. Bereken wat gunstig is voor jou en vergelijk de diverse leveranciers.

Kun je hierop besparen?
Ja. Je kunt energie besparen en je kunt overstappen op een goedkopere leverancier.

energiever_300x250

Netwerkkosten

Ongeveer 17% van je energierekening bestaat uit netwerkkosten. De volgende onderdelen vallen onder netwerkkosten:

 • Vastrecht voor aansluiting: je betaalt voor je aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk. Het bedrag is onafhankelijk van je energieverbruik.
 • Vastrecht transport: je betaalt een vast bedrag voor het energietransport. Het bedrag is onafhankelijk van je energieverbruik.
 • Capaciteitstarief: wat je betaalt is afhankelijk van de grootte van je aansluiting. Voor een grote aansluiting betaal je meer.
 • Systeemdiensten: je betaalt voor het in stand houden van het hoogspanningsnet.
 • Meetdienst en meterhuur: je betaalt voor het gebruik van de elektriciteits- en gasmeter.

Tip 3: Let op dat je aansluiting niet te groot is, want dan betaal je jaarlijks honderden euro’s teveel. Misschien woon je in een oud huis en zat daar vroeger een bedrijf in met een grote aansluiting. Sommige netbeheerders betalen de kosten om de aansluiting te verkleinen.


Kun je hierop besparen?
Nee. Je maakt gebruik van het stroom- en gasnetwerk van je woonplaats. Wat je betaalt is onafhankelijk van je energieverbruik.

Belastingen

Ongeveer 40% van je energierekening bestaat uit belastingen. Je betaalt dit aan je energieleverancier en die draagt het af aan de overheid. De belasting is opgedeeld in vier verschillende onderdelen, te weten:

 • Energiebelasting: hoe meer energie je verbruikt, hoe meer energiebelasting je betaalt.
 • Heffingskorting: een vast bedrag dat wordt afgetrokken van je energiebelasting over een bepaald minimaal verbruik.
 • Opslag duurzame energie: de opbrengst van deze heffing wordt gebruikt voor het duurzaam opwekken van energie. Je betaalt afhankelijk van je verbruik gemiddeld ongeveer €10 per jaar.
 • Btw: over alle kosten betaal je 21% btw.

Kun je hierop besparen?
Nee. De overheid stelt de percentages en tarieven vast.

Overige kosten

De overige kosten vormen vaak geen groot deel van de energierekening. Het zijn vaak eenmalige kosten die in rekening worden gebracht zoals administratiekosten of aansluitkosten.

Kun je hierop besparen?
Nee, over het algemeen kun je niet besparen op eenmalige overige kosten tenzij deze onterecht in rekening zijn gebracht.


Specificaties van de energierekening

Verdere specificaties die je terugvindt op de energierekening zijn de volgende onderstaande punten:

 • Verrekening met al betaald bedrag: maandelijks betaal je een voorschot op je energierekening. Op de energierekening wordt dit verrekend met het bedrag dat je moet betalen. Heb je te weinig betaald, dan moet je bijbetalen. Heb je te veel betaald dan krijg je geld terug.
 • Overzicht betaald bedrag: het totaal dat je maandelijks hebt betaald.
 • Specificatie nieuw voorschotbedrag: op basis van de ontwikkeling van de energieprijzen en jouw energieverbruik stelt je leverancier een nieuw voorschotbedrag vast.
 • Overzicht elektriciteits- en gasverbruik: de hoeveelheid stroom en gas die je hebt verbruikt.
 • Verbruik vergeleken met eerdere perioden: ook je verbruik van de voorgaande jaren staat op de energierekening. Je kunt dus zien of je energieverbruik toe- of afneemt.

Tip 4: Zet het voorschotbedrag niet te hoog maar ook zeker niet te laag. Anders moet je aan het eind van het jaar veel bijbetalen.

Conclusie

Van alle onderdelen valt er eigenlijk alleen geld te besparen op de leveringskosten. Alle overige kosten staan eigenlijk vast. Check wel alle vier de tips of je niet onnodig teveel betaalt voor je energie.

Heb je nog vragen over de opzet van je energierekening? Stel je vraag hieronder!