Vandaag deel 1 van de eerste box van het drieboxenstelsel. In artikel 3.2 van de Wet Inkomstenbelasting staat het begrip belastbaar winst uit onderneming weergeven als ‘het gezamenlijke bedrag van de winst die de belastingplichtige als ondernemer geniet uit een of meerdere ondernemingen, verminderd met de ondernemersaftrek en de mkb-winstvrijstelling’. Deze zin roept waarschijnlijk op wat een onderneming of een ondernemer is. Wij zullen voor jou in gaan op deze twee begrippen.

Reken nu gratis en in een paar muisklikken uit wat jij kunt terugvragen!


Onderneming

Een onderneming is een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid die erop gericht is om deel te nemen aan het economische verkeer met het uiteindelijke doel om winst te maken. Een duurzame organisatie heb je al wanneer je een onderneming start met als doel om deze voor een (on)bepaalde periode te hebben. Een organisatie van kapitaal en arbeid heb je ook al vrij snel. Wanneer je een kapperszaak hebt, heb je al voldoende aan een schaar en jezelf als kapper. Een deelnemer aan het economische verkeer ben je op het moment dat je belasting betaald over je geleverde diensten of goederen. Het vierde en laatste onderdeel is het winstoogmerk. Door de ondernemer moet gestreefd worden naar winst. Daarbij moet het ook daadwerkelijk aannemelijk zijn dat er winst verwacht wordt.

Box 1 Winst uit onderneming

Box 1 Winst uit onderneming

Ondernemer

Volgens artikel van 3.4 Wet Inkomstenbelasting is een ondernemer ‘de belastingplichtige voor rekening van wie een onderneming wordt gedreven en die rechtstreeks wordt verbonden voor gebeurtenissen betreffende die onderneming’. Dit wel zeggen dat de ondernemer rechtstreeks aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Je bent een ondernemer op het moment dat je voldoet aan de criteria zoals genoemd onder de kop Onderneming en de regels volgens het hiervoor genoemde artikel. Voor ondernemers bestaan er een enorm aantal belastingfaciliteiten, die door de overheid bedoeld zijn om het ondernemerschap te stimuleren. Deze faciliteiten zijn ingevoerd om ervoor te zorgen dat de ondernemer gedurende zijn pensioen nog een bedrag heeft om van te kunnen leven.