Hoe werkt studiefinanciering?

Als je gaat studeren kun je van de overheid geld krijgen om je studie te betalen. Niet iedereen krijgt hetzelfde bedrag en bovendien verandert het stelsel nogal eens. In 2015 gebeurt dat opnieuw. Per 1 september wordt het lang besproken leenstelsel ingevoerd voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs. De basisbeurs verandert dan in een lening. Voor mbo-studenten blijft de studiefinanciering zoals hij was.

Tot 1 september 2015 bestaat studiefinanciering uit de volgende onderdelen:


  • De basisbeurs
  • De aanvullende beurs
  • Een lening

De basisbeurs

Iedere student die voor zijn 30e een opleiding begint in het hbo of op de universiteit heeft recht op de basisbeurs. Dit geldt ook voor mbo’ers als ze een voltijds mbo-opleiding (bol) volgen. De basisbeurs is overigens wel een prestatiebeurs. Het betekent dat je basisbeurs pas een gift wordt als je je diploma binnen tien jaar haalt. Dit moet op hetzelfde niveau zijn als waarvoor je studiefinanciering hebt ontvangen, ongeacht de richting. Als je niet slaagt moet je de gehele basisbeurs terugbetalen. Dit geldt ook voor de aanvullende beurs en de ov-chipkaart!

Basisbeurs mbo

Thuiswonend  € 81,02, uitwonend € 264,40

Basisbeurs hbo en universiteit

Thuiswonend  € 102,77, uitwonend € 268,15


De aanvullende beurs

Heb je niet genoeg aan de basisbeurs, dan kun je bij de Dienst Uitvoering Onderwijs een aanvullende beurs aanvragen. Of en hoeveel aanvullende beurs je krijgt hangt af onder meer af van het inkomen van je ouders.

Aanvullende beurs mbo maximaal

Thuiswonend  € 332,30, uitwonend € 353,70

Aanvullende beurs hbo en universiteit maximaal

Thuiswonend  € 245,30, uitwonend € 266,71

Lenen

Heb je nog niet genoeg aan de basisbeurs en aan de aanvullende beurs, dan kun je ook nog een lening of een collegekrediet afsluiten. Een lening moet je altijd terugbetalen met rente! Studenten in het hoger onderwijs mogen ongeacht of ze thuis- of uitwonend zijn, maximaal € 301,27 per maand lenen. Voor mbo’ers is het maximum € 176,49. Het collegekrediet is voor iedere student in het hoger onderwijs maximaal € 158,83.

Leenstelsel vanaf 1 september 2015

Studiefinanciering in het hoger onderwijs verdwijnt per 1 september 2015 en wordt vanaf dat moment een leenstelsel. Dit betekent dat de basisbeurs verdwijnt. Per jaar mogen studenten maximaal € 1016 lenen. In deze lening zit ook de aanvullende beurs van maximaal € 378. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Slaag je binnen die termijn, dan moet je de lening exclusief de aanvullende beurs binnen 35 jaar terugbetalen, inclusief rente. De nieuwe studiefinanciering onder het leenstelsel kun je aanvragen vanaf 7 april 2015.


Voor het mbo blijft de oude studiefinanciering gewoon bestaan.