De meeste mensen willen zich er liever niet in verdiepen, de kosten van een uitvaart. Toch is het handig om te weten wat het jouw nabestaanden kost, als je komt te overlijden en of het eventueel verstandig is om een uitvaartverzekering af te sluiten.

De kosten van een uitvaart worden bepaald door verschillende factoren. Het aantal gasten, het soort kist, de rouwkaart, het vervoer en alle andere specifieke wensen hebben invloed op de prijs van de uitvaart. Een condoleancegelegenheid in het uitvaartcentrum kan de prijs bijvoorbeeld flink doen oplopen. Toch kiest het grootste gedeelte van de Nederlanders voor een vergelijkbare uitvaart. Volgens de Consumentenbond ligt de gemiddelde prijs tussen de 5000 en 8000 euro.


Begraven of cremeren

Een belangrijke keus die men moet maken, is of de overledene wordt begraven of gecremeerd. Op de lange termijn is cremeren voordeliger dan begraven. De kosten tussen beide mogelijkheden verschillen niet veel, maar door de grafkosten die op de lange termijn betaald moeten worden, is begraven duurder. De kosten per graf verschillen echter per gemeente en begraafplaats. Zo betaalde men in 2013 op de duurste begraafplaats ruim 7000 euro voor de grafrechten, onderhoud en grafdelving, terwijl dit op de voordeligste begraafplaats niet meer dan 506 euro kostte. Gemiddeld kostte een graf (in 2013) 2608 euro voor 20 jaar grafrechten, onderhoud en grafdelving.

Uitvaartverzekering


Met een uitvaartverzekering voorkom je dat jouw nabestaanden moeten opdraaien voor de hoge kosten van een uitvaart. Er zijn grofweg twee soorten verzekeringen: een kapitaalverzekering en een naturaverzekering. Met een kapitaalverzekering krijgen de nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd om de uitvaart te betalen. Met een naturaverzekering verzorgt de verzekeraar een bepaald basispakket.

De maandelijkse premie verschilt per verzekeraar en per soort verzekering. Ook zijn de leeftijd en het geslacht van de verzekerde van invloed op de prijs. Een nieuw afgesloten kapitaalverzekering voor een bedrag van 5000 euro kost volgens het Nibud voor iemand van 20 jaar gemiddeld 4 euro per maand. Voor iemand van 60 jaar is dit bedrag gemiddeld 21 euro per maand.