Je salaris terugrekenen naar dagloon

Loon kun je per maand, per vier weken, per twee weken of zelfs per maand krijgen. Welke periodiek je werkgever ook gebruikt, je salaris is altijd terug te rekenen tot een dagloon.  In het dagelijks leven heb je er niet zo veel aan, maar het is bijvoorbeeld wel belangrijk als je een ww-uitkering moet aanvragen. Het UWV gebruikt het dagloon namelijk om de hoogte van je ww-uitkering vast te stellen.

Dagloon afgeleid van sv-loon

Het dagloon wordt vaak afgeleid van het sv-loon, het loon waarover sociale verzekeringspremies zijn betaald. Bij dat sv-loon tellen ook bonussen, eindejaarsuitkering, een dertiende maand, vakantietoeslag en ploegentoeslag mee. Pensioenpremie telt weer niet mee. Het sv-loon vind je altijd terug op je loonstrookjes en op de jaaropgave.


Dagloon berekenen

Voor de berekening van het dagloon gaat men uit van 261 werkdagen per jaar of 21,75 werkdagen per maand. Dit staat gelijk aan een fulltime baan.

Rekenvoorbeeld 1

Yvette heeft een sv-loon van € 2600. Yvette krijgt ook nog 8% vakantietoeslag per maand. De grondslag voor haar dagloon is dan € 2600 + 8% (€ 208) = € 2808. Het dagloon van Yvette bedraagt dan € 2808 : 21,75 = € 129,10 bruto.

Dagloon verhogen

Ben je 23 jaar of jonger en verdien je minder dan het minimumloon? In dat geval verhoogt het UWV mogelijk je dagloon.


Maximum dagloon

Het dagloon heeft een maximum dat twee keer per jaar door het ministerie van Sociale Zaken wordt vastgesteld. Op 1 januari 2015 is het maximum vastgesteld op € 199,15, inclusief vakantietoeslag. Verdien je meer dan het maximum dagloon, dan krijg je over het meerdere geen ww-uitkering.

Rekenvoorbeeld 2

Stefan’s sv-loon is € 4700 inclusief vakantietoeslag. Zijn dagloon is dan € 216,09. Omdat dit meer is dan het maximum, zal Stefan een ww-uitkering krijgen op basis van het maximum dagloon, ofwel € 199,15

Hoeveel ww krijg ik?

Volgens de regels van het UWV krijg je na je werkloosheid twee maanden 75 procent van je dagloon en daarna 70 procent. In rekenvoorbeeld 1 krijgt Yvette de eerste twee maanden 75% x € 129,10 x 21,75 = € 2105,94 bruto per maand inclusief vakantietoeslag. Als ze na twee maanden nog werkloos is, daalt haar ww-uitkering naar 70 procent. De berekening is dan 70% x € 129,10 x 21,75 = € 1965,55 per maand.

Notabene: het UWV keert eens per vier weken uit. De vakantietoeslag wordt niet per maand bij je uitkering geteld, maar wordt gereserveerd en eenmalig in mei uitbetaald.

Jouw dagloon berekenen? Surf naar http://www.berekenen.nl/inkomen/dagloon-uwv-berekenen