Een Tj-biljet is een heel eenvoudig biljet om een teruggaaf van belasting voor jongeren te regelen. Vaak hebben jongeren recht op een hogere teruggaaf, dan je met een Tj-biljet kunt aanvragen. Wij bieden je dan ook meer. Belastingterug.nu biedt jou een Tj-biljet dat is aangevuld met de belangrijkste posten uit het uitgebreidere T-biljet. Ook ziektekosten en scholingskosten nemen wij mee. Hierdoor is je teruggaaf misschien zelfs nog hoger dan wanneer je alleen een Tj-biljet had ingevuld.