Een TSZ is een tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Zo’n teruggaaf is een extra tegemoetkoming naast je gewone belastingteruggaaf die je hier hebt berekend. Dit kun je krijgen als je niet voldoende verdient om je aftrekposten helemaal te kunnen benutten. De uitleg daarvan is een tamelijk technisch verhaal. We proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen: Iedereen heeft recht op de algemene heffingskorting. Dat wil zeggen dat je een korting krijgt op het te betalen belastingbedrag. Zo mag je dus eigenlijk wat inkomsten verdienen, zonder dat die worden belast. Als je de ingehouden belasting terugkrijgt vanwege die korting, worden je aftrekposten niet benut. Je kunt immers maximaal de ingehouden belasting (loonheffing) terugkrijgen. De overheid komt je dan toch tegemoet in deze niet benutte aftrekbare kosten en zal een deel van deze kosten vergoeden in de vorm van een TSZ.