Beter nog. Wij vragen in het stappenplan ook naar aftrekbare studiekosten en zorgkosten (voor bepaalde jaren). Dat betekent dat je een deel van de kosten van bepaalde medicijnen of medische ingrepen kunt terugvragen. Als je geen recht op studiefinanciering hebt geldt dit ook voor bepaalde studiekosten. Met ons stappenplan vraag je dus niet alleen loonbelasting terug, je kunt ook een tegemoetkoming in je zorgkosten en studiekosten krijgen.