Nee, het verzoeken om een teruggaaf zorgt er niet voor dat je in de volgende jaren verplicht zal worden tot het doen van aangifte.