De weg van bruto naar netto

Als je je brutoloon ziet staan denk je vast: dat ziet er lekker uit! Helaas gaan er nogal wat inhoudingen vanaf voordat je je geld krijgt overgemaakt. Het nettobedrag dat onderaan de streep staat is dan ook een stuk lager. Over hoeveel procent er van af gaat bestaat veel onduidelijkheid. Is het 25 procent, 35, 40 of toch 42 procent?

Niet alles is belasting!

Met ‘belasting’ bedoelen veel mensen zo’n beetje alles wat op het brutoloon wordt ingehouden. Dat is maar ten dele terecht. De loonheffing gaat inderdaad naar de staat. De pensioenpremie daarentegen gaat weliswaar van je brutosalaris af, maar dat geld is niet weg. Het wordt overgeheveld naar je pensioenuitvoerder die het toevoegt aan je persoonlijke pensioenpot. Dat geld is straks van jou als je met pensioen gaat. In feite kun je de pensioenpremie zien als een maandelijkse inleg, te vergelijken met een spaarrekening. Deelname aan een pensioenregeling is meestal vanaf 21 jaar.


Loonheffing

De grootste hap uit je salaris is de loonheffing. Ook dat is een verzamelnaam voor verschillende soorten heffingen en premies. Onder loonheffing valt loonbelasting en premie volksverzekering, te weten de Algemene Ouderdomswet (AOW) de Algemene Nabestaandenwet (ANW) en de Algemene Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ bestaat sinds 1 januari 2015 en is de opvolger van de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Hoeveel belasting betaal ik?

Niet iedereen betaalt evenveel belasting. Het belastingstelsel is namelijk progressief, wat zoveel wil zeggen dat je meer betaalt naarmate je meer verdient. Daarnaast wordt er ook verschil gemaakt tussen mensen die nog niet en al wel de AOW-leeftijd hebben bereikt. AOW’ers betalen namelijk geen AOW-premie meer en dat scheelt 17,9 procent.

Tariefgroepen

De Belastingdienst onderscheidt vier tariefgroepen:


1e schijf: inkomen tot en met € 19.822: 36,5%

2e schijf: inkomen vanaf € 19.823 tot en met € 33.589: 42%

3e schijf: inkomen vanaf € 33.590 tot en met € 57.585: 42%

4e schijf: inkomen vanaf € 57.586: 52%

Korting op de belasting

Je hoeft overigens niet de volle mep te betalen. Op de berekende belastingheffing worden twee belastingkortingen in mindering gebracht; de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. De algemene heffingskorting is er voor iedereen, de arbeidskorting alleen voor werkenden. Dit gebeurt automatisch, je hoeft er zelf niets voor te doen. Let op! Als je meerdere banen hebt krijg je maar een keer de algemene heffingskorting. Vraagt je werkgever je om een loonverklaring in te vullen en heb je al een baan, vul dan bij heffingskorting toepassen nee in. Doe je dat niet, dan moet je achteraf te veel ontvangen heffingskorting terugbetalen.


Raadpleeg je loonstrook

Wil je precies weten hoe de weg van bruto naar netto verloopt, raadpleeg dan je loonstrook. Loonstroken zijn lang niet allemaal hetzelfde, maar de belangrijkste inhoudingen staan er altijd op. Als je vragen hebt kun je terecht bij de salarisadministratie van je werkgever.