Bij elke beroepsopleiding of universitaire opleiding komt het moment dat je de theorie in de praktijk gaat brengen. Stage lopen is een standaard onderdeel van je studie om met eigen ogen te zijn hoe het er in de praktijk nu écht aan toe gaat. De theorie is leuk, maar het toepassen daarvan, daar gaat het uiteindelijk om. Ook in het MBO ga je over het algemeen minimaal twee keer stage lopen.

Stage lopen in het MBO

Wanneer en hoe vaak je stage gaat lopen tijdens je studie verschilt per MBO opleiding. Daarom is het lastig om daar een vaste richtlijn voor op te geven. Wel weten dat er twee verschillende soorten stages zijn binnen het MBO.


De eerste is een snuffelstage of oriëntatiefase. In een paar weken tijd ga je alleen proeven van het werk wat je eventueel kunt gaan doen wanneer je de opleiding afgerond. Vaak vinden dit soort stages in het eerste jaar plaats.

De tweede is de meeloop- of meewerkstage. Tijdens deze stage ga je de handen uit de mouwen steken en meehelpen binnen het bedrijf. Een ervaren medewerker gaat jou laten zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Al doende leert men zeggen ze weleens en dat is precies de bedoeling van deze stage.

Een afstudeerstage zoals je die op het HBO ziet waarbij je bijvoorbeeld onderzoek doet, zie je niet terug bij MBO opleidingen.


Krijg ik een stagevergoeding?

Wanneer je stage gaat lopen is het vaak wel gebruikelijk dat je een stagevergoeding of salaris krijgt. Maar onthoud wel dat bedrijven dat niet verplicht zijn! Een stage is in de eerste plaats bedoelt om er wat te leren, niet om geld te verdienen. Toch geven de meeste bedrijven minimaal een vergoeding van je reiskosten en onkosten en vaak meer.

Wijziging loonheffingskorting: hoe doe ik dat?

Wat is de gemiddelde stagevergoeding?

Bedrijven bepalen ook zelf de hoogte van de stagevergoeding. Gemiddeld kun je rekenen op een bedrag van tussen de € 130,- en € 227,- bruto per maand. Bij een snuffelstage zal je over het algemeen minder krijgen dan bij een meewerkstage, omdat je dan eigenlijk geen werk uit handen neemt van het bedrijf.

De hoogte van het salaris of stagevergoeding is afhankelijk van een aantal factoren.

  • Opleidingsniveau: doe je niveau 2, 3 of 4?
  • Opleidingsrichting: doe je een opleiding waar weinig studenten voor gekozen hebben en is er wel veel vraag naar? Dan is de kans groter dat je meer stagevergoeding krijgt.
  • Soort stage: zoals hierboven al genoemd zal je bij een meewerkstage meer salaris verdienen.
  • Hoe lang loop je stage: hoeveel dagen in de week, hoeveel weken of maanden aaneengesloten, dat is medebepalend voor de hoogte van je vergoeding.
  • Leeftijd: hoe ouder je bent, des te meer salaris je krijgt.
Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Waar moet je nog meer op letten?

Bekijk of de stagevergoeding niet te hoog is om in de problemen te komen met eventuele kinderbijslag en je studiefinanciering. Je mag dan namelijk maar een bepaald bedrag bijverdienen en als je daarboven komt, kan het zijn dat je de Belastingdienst terug moet gaan betalen.


Zorg dat je altijd een stagecontract tekent met de school én je stagebedrijf. Daarin worden bijvoorbeeld ook dingen geregeld zoals verzekeringen, aansprakelijkheid en hoogte van de stagevergoeding. Je salaris is overigens altijd een brutobedrag. Je stagebedrijf draag belasting en premies af over dat bedrag en wat over blijft, krijg jij op je bankrekening gestort, oftewel het nettobedrag.

Heb je nog vragen over stagevergoedingen in het MBO? Stel je vraag hieronder of ga naar het forum!