Bij bijna elke opleiding komt het moment dat je in de praktijk gaat ervaren wat je nu op school hebt geleerd. Hoe is het nu om elke dag het werk te doen waar je voor aan het studeren bent? Tijdens een stage kom je daar vanzelf achter. Maar voordat je aan de slag kunt als stagiair, moeten er nog wel eerst een aantal dingen geregeld worden, zoals het opstellen en ondertekenen van een stagecontract.

Wat is een stagecontract?

Een stagecontract kunt je zien als een arbeidsovereenkomst tussen jou en je stagebedrijf. Er zijn bedrijven die mondeling afspraken met je willen maken, maar zorg dat je ze ook schriftelijk vastlegt. Hierdoor voorkom je eventuele onduidelijkheden en strubbelingen over bijvoorbeeld de betaling van je stagevergoeding en je werkdagen. Wil een bedrijf echt geen contract ondertekenen? Misschien dat je dan beter op zoek kunt gaan naar een andere stageplek om jezelf te beschermen.


Welke zaken staan minimaal vermeld in een stagecontract?

Net als een arbeidsovereenkomst zijn er ook bij een stagecontract een aantal vaste onderdelen die minimaal terug moeten komen. We lichten de belangrijkste er voor je uit.

Werkzaamheden / stageplan

Wat ga je precies doen tijdens je stage? Welke werkzaamheden ga je uitvoeren of wat ga je onderzoeken? Tijdens een meeloopstage draai je over het algemeen mee met de afdeling en pak je de dagelijkse zaken op. Het kan ook zijn dat je een bepaalde opdracht krijgt vanuit school of vanuit het bedrijf. De details van de opdrachtbeschrijving kunnen opgenomen worden in stageplan die als bijlage bij je stagecontract wordt toegevoegd. Het is in ieder geval belangrijk dat je richtlijnen hebt van de werkzaamheden die je gaat verrichten.

Duur van de stage en werktijden

Laat in je stagecontract opnemen welke periode je gaat stage lopen (bijvoorbeeld van 1 september tot 1 februari), hoeveel uur per week je gaat werken én welke dagen. Dat laatste is helemaal afhankelijk van de sector waarin je stage gaat lopen. In de horeca of de zorg is het bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat je ook in de weekenden moet werken, terwijl die kans bij een kantoorbaan veel minder groot is.


Stagebegeleiding

Vaak heb je twee mensen die jou begeleiden tijdens je stage: een docent die in de gaten houdt of je stage blijft voldoen aan de richtlijnen van de opleiding en een medewerker van je stagebedrijf die jou de fijne kneepjes van het vak bijleert.

Sollicitatiegesprek- welke vragen kun je verwachten?

Stagevergoeding

Ben je in de gelukkige positie dat je een stagevergoeding krijgt? Dan wordt uiteraard de hoogte van het bedrag opgenomen in het stagecontract, maar ook wanneer de vergoeding uitbetaald wordt. Het stagebedrijf moet wel loonbelasting betalen over jouw stagevergoeding, dus je zult dan ook altijd nog apart een loonbelastingverklaring moeten ondertekenen.

Ziekte en vakantie

Krijg je een stagevergoeding, dan wordt dit normaal gesproken bij ziekte en vakantie doorbetaald. Vaak wordt er wel in het stagecontract opgenomen dat je je voor een bepaald tijdstip moet ziekmelden bij je stagebegeleider en hoeveel vakantiedagen je hebt.

Geheimhoudingsplicht

Het kan zijn dat je bij een bedrijf gaat stage lopen waar je met vertrouwelijke gegevens gaat werken. Denk bijvoorbeeld aan rekeningnummers bij een bank of medische gegevens in de zorg. Het stagebedrijf kan je dan verplichten om een geheimhoudingsplicht te ondertekenen. Zijn er zaken die je niet in het stagecontract mag vermelden? Bespreek dat dan met je stagebegeleider en mentor van school.


Wil je meer weten over stagecontracten? Stel je vraag hieronder of ga naar ons forum.