Stages zijn voor veel studenten de belangrijkste onderdelen van hun opleiding. Het is immers de eerste kans om praktijkervaring op te doen, om te zetten wat je tijdens de opleiding hebt geleerd en contacten te leggen die later van waarde kunnen zijn bij je eerste stappen op de arbeidsmarkt. Hoe kies je de juiste stageplaats en waar moet een student op letten bij het kiezen van een stagebedrijf?

Doe onderzoek naar een stageplaats

Een goede voorbereiding loont als het aankomt op het zoeken naar een stageplaats. Door een toekomstig stageadres aan een grondige analyse te onderwerpen, voorkom je in veel gevallen teleurstellingen. Door onderzoek te doen naar zaken als het doel en missie van een bedrijf (gaat het alleen om winst maken of staan zaken als duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid ook hoog in het vaandel), de bedrijfsgrootte en -organisatie, de sector waarin een organisatie actief is en de bedrijfscultuur, kun je al een goed beeld krijgen van een mogelijk stagebedrijf. Het is ook belangrijk om goed te kijken naar de functie die je als stagiair krijgt toebedeeld. Sluit die aan bij je wensen en is er voldoende ruimte om te leren en je professioneel te ontplooien?


Vroeg beginnen met zoeken

Het is ook verstandig om vroeg te beginnen met het zoeken naar een stageplaats. Sommige bedrijven beginnen namelijk al vroeg met gesprekken voor het volgende schooljaar. Heb je een passende stageplek op het oog, stuur dan een pakkende sollicitatiebrief met dito cv. Probeer bovendien ook goed en duidelijk uit te leggen wat je wil leren tijdens de stage. Daaruit spreekt ambitie en doortastendheid.

Zorg voor een goede match

Het belangrijkste is het realiseren van een goede match tussen stagiair en stagebedrijf. Ben je graag actief in een informele en kleinschalige werkomgeving, dan is het waarschijnlijk geen goed idee om stage te gaan lopen bij een grote multinational met een zeer formele bedrijfscultuur waar een pak en gladgeschoren gezicht verplichte kost zijn. Daarnaast is het van wezenlijk belang dat je persoonlijke interesses, ambities en wensen aansluiten bij de doelstellingen en werkwijze van het stagebedrijf. Om tot een goede match te komen moet je zowel een goed beeld van je eigen kwaliteiten, ambities en wensen hebben als van het bedrijf waar je plan bent om stage te gaan lopen.

Eigen verantwoordelijkheid

Wat ook belangrijk kan zijn is de ruimte die een bedrijf jou geeft. Is er plaats voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandige beslissingen of moet je voor elk wissewasje langs een batterij van teamleiders en managers? Het absoluut tegenovergestelde kan natuurlijk ook onwenselijk zijn. Zeker een stagiair die pas binnenkomt bij een bedrijf zal zeker in de eerste fase immers ook wel een beetje gestuurd moeten worden om niet plompverloren op zijn of haar nieuwe werkplek rond te lopen.


Volg je gevoel bij het kiezen van je stageplaats

Het internet, advertenties of databanken met stagemogelijkheden kunnen een eerste opstap richting jouw droomstage zijn. Maar uiteindelijk geven persoonlijke gesprekken meestal de doorslag. Is de ontvangst kil, koel en zakelijk of is er gelijk sprake van een fijne sfeer tijdens het eerste gesprek en een klik met de vertegenwoordigers van een organisatie? Vaak is het goed om ook deels op je gevoel af te gaan. Kijk niet altijd alleen naar de reputatie van een bedrijf en de puur zakelijke kant van een stage.

inkomstenbelasting

Stagevergoedingen in Nederland

Bedrijven zijn in Nederland niet wettelijk verplicht om een stagevergoeding uit te keren. Toch doet het gros dat wel, zeker als het gaat om hbo- of WO-stagiairs. De gemiddelde stagevergoeding voor een hbo’er ligt tussen de 135 en 230 euro per maand. Dat bedrag ligt meestal wel wat hoger als het gaat om een afstudeerstage. De stagevergoeding alleen moet niet leidend zijn voor een keuze, maar kan wel een rol spelen als er meerdere gelijkwaardige alternatieven zijn die bij je persoonlijke wensen aansluiten. De hoogste stagevergoedingen worden veelal betaald in de ICT, technische beroepen en accountancy. Sommige organisaties betalen alleen een reis- of onkostenvergoeding.

Belastbaar of niet

Die laatste vergoedingen tellen niet als loon en zijn dus ook niet belastbaar. Maar als je het minimumloon of meer krijgt en het stagebedrijf werkgeverspremies voor jou afdraagt, geldt de stagevergoeding wel als een inkomstenbron waarover je loonbelasting en sociale premies moet betalen. Eventueel te veel betaalde belasting kun je terugvragen via de Belastingdienst. Vaak is dit het geval omdat stagiairs meestal maar een deel van het jaar bij een bedrijf aan de slag zijn.