Welke HBO opleiding je ook volgt, het is heel gebruikelijk dat je op een gegeven moment stage gaat lopen. Op die manier zie je met eigen ogen wat je nu eigenlijk de in praktijk kunt met je opleiding. Wat voor soort stages zijn er? En heb je ook recht op een stagevergoeding?

Soorten stages in het HBO

In het HBO heb je grofweg twee soorten stages: een meewerkstage en een afstudeerstage. Over het algemeen ga je in het tweede of derde jaar op meewerkstage en in de tweede helft van je laatste jaar volg je een afstudeerstage.


Wat is een meewerkstage?

Tijdens een meewerkstage is het de bedoeling dat je de handen uit de mouwen steekt en echt meedraait binnen de organisatie. Samen met je stagebegeleider ervaar je hoe het is om in jouw vakgebied te werken.

Wat is een afstudeerstage?

Zoals de naam het al zegt is dit de laatste fase van je opleiding. Vaak ga je dan ook in de tweede helft van het laatste jaar stage lopen. Het hoofddeel van je stage is het uitvoeren van een onderzoek. De organisatie waar je stage gaat lopen heeft een probleemstelling en jij gaat op zoek naar een oplossing. Daarover schrijf je een scriptie die je aan het einde van de stage moet verdedigen op je school onder het toeziend oog van je stagebegeleider en een jury van docenten. Spannend? Ja, maar ook ontzettend leerzaam. Alles wat je tijdens de opleiding hebt geleerd komt samen in deze periode.

Heb je recht op een stagevergoeding?

Bedrijven zijn niet verplicht om een stagevergoeding te geven. Vaak gebeurt het wel, maar houd er wel rekening mee dat een bedrijf het niet geeft. In de eerste plaats ben je er natuurlijk ook om wat te leren, om te ontdekken of je de juiste keuze hebt gemaakt wat betreft studie. Niet om een vet salaris te krijgen. Al is dat wel mooi meegenomen natuurlijk!


Wijziging loonheffingskorting: hoe doe ik dat?

Wat is het gemiddelde salaris bij een HBO stage?

Wanneer je stage gaat lopen voor je HBO opleiding én je krijgt een stagevergoeding, waar mag je dan op rekenen? Voor een meewerkstage krijg je een gemiddeld salaris van € 136,- en € 227,-. Voor je afstudeerstage krijg je over het algemeen wat meer: tussen de € 227,- en € 454,-.

Waarop worden deze bedragen eigenlijk gebaseerd?

  • Opleidingsniveau: voor een HBO stage krijg je over het algemeen meer dan in het MBO
  • Duur van je stage: hoeveel weken of maanden ga je stage lopen? En hoeveel uur per week? Voor een volle werkweek krijg je uiteraard meer dan wanneer je drie dagen in de week gaat stage lopen.
  • Soort stage: voor een afstudeerstage krijg je bijvoorbeeld meer dan voor een meewerkstage. Van een vierdejaars student wordt ook meer verwacht dan van een tweede- of derdejaars.
  • Opleidingsrichting: doe je een HBO opleiding waar maar weinig studenten voor kiezen? Dan is de kans groter dat je meer salaris krijgt voor je stage.
  • Leeftijd: hoe ouder je bent, des te meer stagevergoeding je over het algemeen krijgt.

Let erop dat je duidelijke afspraken maakt met het bedrijf en leg die vast in een stagecontract. Hierin kun je bijvoorbeeld vastleggen wat de hoogte van de stagevergoeding is, hoeveel uur per week je gaat stage lopen en hoe de begeleiding vorm wordt gegeven. Zaken die – naast verzekeringen e.d. – ook belangrijk zijn om te regelen.

Wil je meer weten over HBO stages en het gemiddelde salaris bij een stage? Laat hieronder een bericht achter of stel je vraag in het forum!