Volgens de wet is er sprake van een arbeidsovereenkomst indien er is voldaan aan drie vereisten. Er moet (i) onder gezag (ii) tegen loon (iii) gedurende zekere tijd arbeid worden verricht. In dit eerste blog gaan we in op deze vereisten.

Gezagsverhouding

Een gezagsverhouding kenmerkt zich door het instructierecht van de werkgever ten opzichte van de werknemer. De werknemer verbindt zich om onder zeggenschap van de werkgever arbeid te verrichten. Het is niet vereist dat het geven van instructies daadwerkelijk gebeurd. Een gezagsverhouding kan bijvoorbeeld blijken uit functioneringsgesprekken en verplichte arbeidstijden.


Loon

Loon is de tegenprestatie voor het werk dat een werknemer verricht.. Onder loon valt alleen de prestatie van de werkgever tegenover de door werknemer verrichte arbeid. Fooien vallen bijvoorbeeld niet onder het loonbegrip. Loon wordt meestal voldaan in geld. De werkgever mag loon ook (gedeeltelijk) in natura uitbetalen. Hierbij kan je denken aan maaltijden of kost en inwoning.

Arbeid

Arbeid kan in elke vorm geschieden. Het beschikbaar zijn op locatie is al voldoende om te spreken van arbeid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een nachtdienst. Van belang is wel dat de arbeid persoonlijk wordt verricht. Dit betekent dat de werknemer zich niet mag laten vervangen.

Om te worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst is niet vereist dat partijen hun samenwerking als zodanig kwalificeren. Ook hoeft er geen sprake te zijn van schriftelijke afspraken. Hierdoor kunnen ook mondelinge afspraken als aan bovenstaande elementen is voldaan, worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst. In dat geval valt de werknemer onder de bescherming van het arbeidsrecht, zodat hij ontslagbescherming heeft en recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte.


De meeste arbeidsovereenkomsten worden echter schriftelijk gesloten. In de volgende blog zullen wij bespreken waar je op moet letten bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst.