Het aantal verschillende zorgpolissen in Nederland is op dit moment te groot, dat vindt minister Schippers van Volksgezondheid. Ze is van mening dat het aantal verschillende polissen af zou moeten nemen en dat er meer duidelijkheid moet ontstaan. Aan de andere kant is ze wel te spreken over de lagere premies in 2015 en de lage marketingbudgetten per verzekerde.

Zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering vergelijken

Basispakket en aanvullende dekking als losse verzekeringen

Veel zorgverzekeraars hanteren een aantal verschillende polissen en maken het er bijvoorbeeld met hun zorgverzekering voor jongeren niet duidelijker op. Bovendien combineren ze de basisverzekering en de aanvullende polis vaak tot een enkele verzekering. Het is veel jongeren en andere consumenten daardoor niet duidelijk dat ze de mogelijkheid hebben om de basisverzekering en aanvullende dekking los van elkaar af te sluiten, desgewenst bij verschillende verzekeraars.


Lagere premies in 2015

Aan de andere kant is minister Schippers goed te spreken over het feit dat de verzekeraars veel moeite hebben gestoken in het verlagen van de premies in 2015. Ze hebben 75% van de plus uit 2014 gebruikt om de premies in 2015 omlaag te brengen. Hierdoor zijn de zorgverzekeringen het afgelopen jaar in een aantal gevallen goedkoper geworden en zijn er in ieder geval weinig gevallen bekend van stijgingen van de premie. Dat komt de betaalbaarheid van de zorg ten goede, terwijl de kwaliteit hiervan er aan de andere kant niet op achteruit is gegaan.

Minister Schippers wil meer duidelijkheid over zorgverzekeringen

Minister Schippers wil meer duidelijkheid over zorgverzekeringen

Weinig marketingbudget per verzekerde

Dat heeft daarnaast te maken met de relatief lage kosten voor de zorgverzekeraars, die bijvoorbeeld weinig geld hebben uitgegeven aan marketing. Ze gaven nog geen €3 per verzekerde uit aan marketing, waardoor het bij veel verzekeraars bijvoorbeeld mogelijk bleek om een goedkope zorgverzekering voor jongeren aan te bieden. Wat dat betreft doen de verzekeraars het volgens de minister financieel in ieder geval niet slecht, het zou alleen wel goed zijn om wat meer duidelijkheid te creëren rondom de polissen. Met name de zorgverzekeringen voor jongeren worden vaak gecombineerd met aanvullende polissen, terwijl jongeren in principe overal terecht kunnen voor de beide afzonderlijke polissen.