In 2015 is in totaal 9% van de verzekerden overgestapt naar een nieuwe zorgverzekering, bijvoorbeeld een zorgverzekering voor jongeren. Dit blijkt uit onderzoek van het NIVEL, dat daarmee laat zien dat het aantal iets is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. In 2014 koos 8% voor een andere zorgverzekeraar. Aan het onderzoek namen 900 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL deel, waaronder een groot aantal jongeren.

 


Het is opvallend dat dit jaar minder jongeren van zorgverzekeraar wisselden dan vorig jaar. Het aantal jongeren nam af, maar de groep is nog wel altijd groter dan het aantal ouderen dat besloot om een zorgpolis bij een andere verzekeraar af te sluiten. “De daling onder jongeren heeft wellicht te maken met het feit dat zij in veel gevallen al een goedkope zorgverzekering hebben, waardoor er nu minder noodzaak bestaat om nogmaals over te stappen,” aldus Judith de Jong, NIVEL-programmaleider.

 

Zorgverzekering vergelijken

Zorgverzekering vergelijken

Lagere premie voor zorgverzekering

Onderzoek naar de reden van overstappen levert vooral een focus op de premie op, veel van de mensen blijkt over te stappen om een zorgverzekering voor een lagere premie af te kunnen sluiten. Daarnaast lijken meer mensen rekening te hebben gehouden met de vrije artsenkeuze. Bepaalde goedkope polissen bieden niet langer een volledig vrije keuze. Een deel van de verzekerden geeft aan graag iets meer te willen betalen om de vrije keuze aan de andere kant te kunnen behouden. Het valt volgens de Jong op dat vooral de goedkope zorgverzekering voor jongeren populair is, ouderen hechten meer waarde aan de vrije keuze uit artsen en ziekenhuizen.


Minder aanvullende verzekeringen dan vorig jaar

Bovendien is het aantal aanvullende zorgverzekeringen opnieuw gedaald, dit jaar sloot 81% van de mensen een dergelijke polis af. Tussen 2006 en 2014 nam dit percentage al af van 95% naar 85%, de daling lijkt nu verder door te zetten. Ruim 1 op de 3 ondervraagden vindt de premie voor een aanvullende dekking te hoog.

Minder jongeren overgestapt naar andere zorgverzekeraar

Minder jongeren overgestapt naar andere zorgverzekeraar

Ook de zorgverzekering voor jongeren bestaat vaak uit de basisdekking, waar zij na aftrek van de zorgtoeslag doorgaans maximaal een paar tientjes voor betalen.