In België volgden meer dan 5.000 jongeren vorig jaar de cursus On The Road, die ze helpt om meer preventief te rijden. Dat blijkt uit gegevens van de Stichting Vlaamse Verkeerskunde (VSV). De jongeren behaalden korte tijd daarvoor hun rijbewijs en zorgen er met deze cursus voor dat ze beter voorbereid zijn op een veilige verkeersdeelname. In enkele gevallen staat daar een korting op de premie voor de autoverzekering tegenover, in andere gevallen volgen jongeren de cursus uit eigen beweging.

aotuoverzekering jongeren


Jongeren als slachtoffer in het verkeer

Jongeren zijn relatief vaak slachtoffer in het verkeer, waardoor zij ook in Nederland een belangrijke risicogroep vormen. In België zijn jongeren tussen de 18 en 25 jaar in een op de 5 gevallen betrokken bij een verkeersongeval. Het aantal verkeersdoden onder jongeren is gemiddeld genomen 2x hoger dan voor alle andere verkeersdeelnemers samen. Met name binnen de eerste duizenden kilometers na het behalen van het rijbewijs lopen jongeren een relatief groot risico. Het Belgische model zou wat dat betreft een voorbeeld kunnen vormen voor de Nederlandse situatie, veel jongeren zouden baat hebben bij een dergelijke rijcursus.

Rijcursus On The Road in België

Het gaat in België om de cursus On The Road, die sinds 2007 wordt aangeboden. Bij een aantal verzekeraars krijgen jongeren een korting op de premie voor de autoverzekering, op het moment dat ze de cursus met goed gevolg afronden. Tijdens de opleiding leren jongeren onder andere hoe zij veilig een noodstop kunnen maken en hoe ze kunnen inspelen op gevaarlijke situaties. De opleiding kost hen €20 en duurt ongeveer een halve dag. De cursus heeft als doel om jongeren meer inzicht te bieden in hun eigen rijgedrag en ze handvatten aan te reiken om risico’s zoveel mogelijk te vermijden.

Behalen van het rijbewijs is geen eindpunt

De Vlaamse overheid heeft de overtuiging dat het behalen van het rijbewijs geen eindpunt zou moeten zijn, het moet vanaf dat moment worden gemotiveerd om de rijvaardigheden verder aan te scherpen. In dat opzicht past een rijcursus voor jongeren uitstekend, het zorgt er immers voor dat zij zich nog wat beter bewust worden van de gevaren op de weg. Ook in Nederland zou een dergelijke cursus voor jongeren wellicht van toegevoegde waarde zijn, aangezien ook hier de jongeren een relatief groot risico op de weg vormen.


  • Rijcursus voor jongeren voor korting op premie autoverzekering
  • Jongeren 2x vaker betrokken bij ongevallen op de weg