Jongeren met een vakantiebaantje houden daar over het algemeen maar weinig aan over. De kosten zijn de laatste jaren flink opgelopen, terwijl hun uurloon daarbij is achtergebleven. Heb je zelf een vakantiebaantje en vind je dat je daarmee voldoende verdient? Volgens FNV zorgt met name het lage minimumloon ervoor dat ook het vakantiewerk weinig oplevert. Daarnaast zijn niet alle jongeren op de hoogte van de mogelijkheden met betrekking tot belastingteruggave voor jongeren, waardoor zij een deel van hun inkomsten mislopen.

Gemiddeld uurloon op slechts €7,21

Uit onderzoek van vakcentrale FNV blijkt dat het gemiddelde uurloon voor jongeren bij vakantiebaantjes uitkomst op €7,21 per uur. In de detailhandel betalen werkgevers het slechtst, het gaat daar om slechts €5,71 per uur. Een volledige werkweek levert op basis van 40 uur werk daarmee slechts €228,40 op. Dat betekent dat jongeren meerdere weken fulltime zullen moeten werken om een eigen vakantie te kunnen bekostigen, mits ze geen vaste lasten hebben te betalen.


Ondergewaardeerd en onderbetaald

Er gaan naar schatting ongeveer een miljoen jongeren aan de slag binnen een vakantiebaantje, waarvoor het volgens de bond van belang is dat de verdiensten omhoog gaan. Twee derde van de jongeren vindt dat ze slecht betaald krijgt en het overgrote deel is van mening dat jongeren in algemene zin worden ondergewaardeerd door werkgevers. Dat blijkt onder andere uit het lage loon, maar ook uit de algehele benadering van deze jonge krachten.

Laag minimumloon de oorzaak

Volgens FNV is onder andere het lage minimumloon voor jongeren een belangrijke oorzaak van de beperkte opbrengsten van vakantiewerk. Het is volgens FNV van belang dat het minimumjeugdloon oploopt, al slaagde de bond er eerder helaas ook al niet in om maatregelen vanuit de politiek af te dwingen. Daarnaast is het van belang dat jongeren bijvoorbeeld op de hoogte zijn van de mogelijkheden tot belastingteruggave. Jongeren met 2 of meer baantjes mogen slechts één keer de heffingskorting toepassen, bij andere werkgevers betalen zij dus inkomstenbelasting. Het is door middel van de belastingaangifte mogelijk om dat bedrag terug te vragen, waardoor het vakantiewerk in ieder geval een netto uurloon op zal leveren dat gelijk is aan de bruto opbrengsten.