Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als er iets verandert in je persoonlijke situatie dan moet je dit doorgeven aan de Belastingdienst. Dit doe je op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst. Om op je persoonlijke pagina te komen moet je met je DigiD inloggen bij “Mijn toeslagen”. Geef wijzigingen binnen vier weken door. De belastingdienst zal je zorgtoeslag automatisch stop zetten als daar een reden voor is.
Geef je geen wijzigingen door, dan zal je zorgtoeslag niet automatisch worden stopgezet.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Wanneer wordt mijn zorgtoeslag automatisch stopgezet?

In de meeste gevallen wordt je zorgtoeslag automatisch stopgezet als jij alle wijzigingen op tijd hebt doorgegeven. In sommige gevallen moet je je zorgtoeslag zelf stop zetten.
Als je te veel gaat verdienen en daarom geen recht meer hebt op zorgtoeslag dan zal de belastingdienst je zorgtoeslag automatisch stop zetten. Geef in zo’n geval je nieuwe inkomen door via “Mijn toeslagen”. Ook bij overlijden zal je zorgtoeslag automatisch worden stopgezet.

Waarom wordt mijn zorgtoeslag niet automatisch stopgezet?

De belastingdienst berekent op hoeveel zorgtoeslag jij recht hebt. Zij gaan daarbij uit van de gegevens die jij hebt doorgegeven. Als je wijzigingen niet doorgeeft, dan kan de belastingdienst geen goede berekening maken. Je krijgt dan misschien ten onrechte zorgtoeslag die je later moet terugbetalen. Je zorgtoeslag wordt dus niet automatisch stopgezet als je geen wijzigingen doorgeeft.
Als je om welke reden dan ook geen zorgtoeslag meer wilt ontvangen dan moet je dat zelf regelen via de website van de belastingdienst.


Wordt mijn zorgtoeslag automatisch stopgezet?

Wordt mijn zorgtoeslag automatisch stopgezet?

In deze gevallen wordt je zorgtoeslag niet automatisch stopgezet

Sommige mensen willen uit overtuiging geen toeslagen ontvangen. Dit wordt gemoedsbezwaard genoemd. Als je gemoedsbezwaard bent dan moet je zelf je toeslag stopzetten. Doe dit via de website van de belastingdienst door in te loggen bij “Mijn toeslagen”.
Ook als je geen (Nederlandse) zorgverzekering meer hebt moet je zelf je zorgtoeslag stopzetten. Je hebt dan geen recht op zorgtoeslag. Als je vermogen te groot wordt dan moet je dit ook doorgeven aan de belastingdienst.

Geef wijzigingen door en je zorgtoeslag wordt automatisch stopgezet

Geef alle wijzigingen binnen vier weken door en je zorgtoeslag wordt, als dat nodig is, automatisch stopgezet. De belangrijkste wijzigingen die je moet doorgeven zijn:

  • Je gaat meer verdienen
  • Je vermogen wordt te groot
  • Je gaat samenwonen
  • Je wordt militair
  • Je raakt gedetineerd
  • Je bent gemoedsbezwaard
  • Je hebt geen Nederlandse zorgverzekering meer.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!