Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als je zorgtoeslagpartner wordt, dan kan dat gevolgen hebben voor je toeslagen. Wanneer ben je elkaars toeslagpartner en wat zijn de gevolgen voor de zorgtoeslag? Je moet aan bepaalde voorwaarden voldoen om iemands toeslagpartner te zijn. Het inkomen en vermogen van jou en je toeslagpartner moet je bij elkaar optellen. Misschien is jullie gezamenlijk inkomen te hoog om nog zorgtoeslag te kunnen krijgen.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Wanneer ben je toeslagpartner

Je bent elkaars toeslagpartner als je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je bent gehuwd of je hebt een geregistreerd partnerschap (je moet wel samen wonen)
  • Je woont met iemand anders op één adres én je hebt samen een kind of een koopwoning.

Dit zijn de twee belangrijkste redenen om toeslagpartner te zijn. Ook als je elkaars fiscale partner bent, ben je elkaars toeslagpartner. Tenslotte ben je ook toeslagpartner met één van je ouders als jullie samen wonen en jij ouder dan 27 jaar bent.
Twijfel je of je een toeslagpartner hebt doe dan de test op de website van de belastingdienst “Wie is mijn toeslagpartner”.


Je bent toeslagpartner, moet je je zorgtoeslag stopzetten?

Eigenlijk geldt in alle gevallen dat je je zorgtoeslag niet zomaar moet stopzetten. Wel moet je een wijziging doorgeven van de situatie die veranderd is. Wijzigingen die mogelijk effect hebben op het al dan niet zijn van toeslagpartner:

  • Je bent getrouwd
  • Je bent een geregistreerd partnerschap aangegaan
  • Je hebt een kind gekregen of een kind erkend
  • Je hebt met iemand samen een huis gekocht
  • Je woont samen met één van je ouders en bent 27 jaar geworden
  • Je bent fiscale partners geworden met iemand.
Ik word toeslagpartner voor de zorgtoeslag, moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Ik word toeslagpartner voor de zorgtoeslag, moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Je bent toeslagpartner geworden; waarom moet je je zorgtoeslag niet stopzetten?

De belastingdienst berekent aan het einde van het jaar op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt. Als je je zorgtoeslag stop hebt gezet, dan doet de belastingdienst dat niet. Immers, je staat niet meer geregistreerd als iemand die zorgtoeslag krijgt of wil krijgen.
Misschien heb je geen recht op zorgtoeslag en krijg je dus ook niets. Het kan ook zijn dat uit de berekening van de belastingdienst blijkt dat je een gedeelte van het jaar toch recht had op zorgtoeslag. Ook kan het zijn dat je op nog een klein bedrag aan zorgtoeslag recht hebt en dat je daar zelf niet meer op had gerekend.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!