Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als je toeslagen ontvangt via de belastingdienst, zoals de zorgtoeslag, dan ben je verplicht wijzigingen door te geven. Het gaat om wijzigingen in je inkomen of vermogen of in je gezinssamenstelling. Indien de wijziging die je hebt doorgegeven invloed heeft op de hoogte van je zorgtoeslag, dan wordt het bedrag automatisch aangepast.


Redenen waarom je nog steeds hetzelfde bedrag aan zorgtoeslag ontvangt

De meeste wijzigingen die je doorgeeft aan de belastingdienst zullen er toe leiden dat je meer of minder zorgtoeslag ontvangt. Dat geldt echter niet in alle gevallen, waardoor je dus nog steeds hetzelfde bedrag ontvangt. Zo kan een wijziging in je inkomen of vermogen geen effect hebben op de hoogte van je zorgtoeslag. Dit geldt ook voor een wijziging in je huishouden.

Wijziging vermogen, maar geen wijziging hoogte zorgtoeslag

Als je een wijziging in je vermogen hebt doorgegeven aan de belastingdienst, dan kan het zijn dat er toch niets verandert aan de hoogte van je zorgtoeslag. Iedereen heeft een vrijgesteld bedrag aan vermogen. Zolang je onder dit vrijgestelde bedrag blijft, zullen wijzigingen in je vermogen dus geen effect hebben op het bedrag aan zorgtoeslag dat je op je rekening krijgt. Het vrije bedrag aan vermogen is meer dan € 100.000. Als je geen vermogen had en je erft € 75.000 dan zal dit geen effect hebben op de hoogte van je zorgtoeslag.

Ik heb een wijzigig ingediend maar ontvang nog steeds hetzelfde bedrag

Ik heb een wijzigig ingediend maar ontvang nog steeds hetzelfde bedrag

Wijziging inkomen, maar geen wijzigingen hoogte zorgtoeslag

Je hebt een bijbaantje en verdient daarmee wat bij. Je gaat wat meer uren werken en je inkomen neemt toe. In totaal blijft je inkomen gering. Een geringe wijziging in een laag inkomen zal niet leiden tot een wijziging van de hoogte van je zorgtoeslag. Als je twijfelt over de hoogte van je zorgtoeslag dan kan je een proefberekening maken op de website van de belastingdienst.


Wijziging in de samenstelling van je huishouding

Als je gaat samenwonen maar je partner heeft geen inkomen, dan zal de hoogte van je zorgtoeslag niet veranderen. Je zult dus ondanks de wijziging die je hebt doorgegeven hetzelfde bedrag aan zorgtoeslag ontvangen.

Je hebt een wijziging doorgegeven, maar de belastingdienst heeft de wijziging niet verwerkt

Natuurlijk kan er ook altijd iets mis gaan bij het doorgeven van een wijziging. Misschien is je internet net weggevallen toen je de wijziging doorgaf. Controleer op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst of je wijziging goed is verwerkt.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!