Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!
Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag uit!

Om zorgtoeslag te kunnen krijgen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Iedereen van 18 jaar en ouder moet zich verplicht verzekeren voor ziektenkosten. Onder ziektenkosten vallen een bezoek aan de huisarts, medicijnen en spoedeisende hulp of een ziekenhuisopname. Voor deze verzekering betaal je een maandelijkse premie.


De voorwaarden zorgtoeslag op een rijtje 

  1. je moet 18 jaar of ouder zijn
  2. je moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
  3. je inkomen mag niet te hoog zijn
  4. je vermogen mag niet te hoog zijn
  5. je bezit de Nederlandse nationaliteit of je hebt een verblijfsvergunning.

Wanneer is mijn inkomen te hoog om zorgtoeslag te kunnen krijgen?

Woon je alleen, dan mag je niet meer verdienen dan € 26.316,– per jaar (ruim € 2150,– per maand).
Als je een toeslagpartner hebt (meestal als je samen woont of getrouwd bent) dan mag jullie gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan € 32.655,– per jaar (ruim 2700,– per maand).
De belastingdienst kijkt naar je totale inkomen in een jaar en niet naar je maandsalaris. Je kunt namelijk de ene maand meer verdienen dan de andere.

Wanneer is mijn vermogen te groot om zorgtoeslag te kunnen krijgen?

Je vermogen bestaat uit al je bezittingen van waarde zoals spaargeld of een boot. Een koophuis valt daar niet onder, maar wel een vakantiehuis.
Een alleenstaande mag niet meer dan € 103.423,– aan vermogen hebben. Als je een toeslagpartner hebt, dan mag je samen niet meer dan € 124.753,– aan vermogen hebben.
Zit je boven de vermogensgrens, dan heb je geen recht op zorgtoeslag, ongeacht de hoogte van je inkomen.

Voorwaarden zorgtoeslag

Voorwaarden zorgtoeslag

Voorwaarden zorgtoeslag in bijzondere gevallen

In sommige gevallen gelden nog andere of bijkomende voorwaarden. Dit is het geval als je militair bent, gedetineerd raakt, gemoedsbezwaard bent of buitenlands student bent.
Als je militair bent, dan heb je geen recht op zorgtoeslag. Je ziektenkosten worden geregeld door het Ministerie van Defensie en je betaalt dus ook geen premie. Hetzelfde geldt voor mensen die in de gevangenis een straf moeten uitzitten (gedetineerd zijn).
Als gemoedsbezwaarde wil je geen ziektenkostenverzekering afsluiten om persoonlijke redenen. Je kunt dit doorgeven aan de belastingdienst. Omdat je geen premie betaalt, krijg je ook geen zorgtoeslag.
Een student uit het buitenland die tijdelijk in Nederland is om te studeren kan zorgtoeslag krijgen. De student moet dan wel een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Daarnaast moet een buitenlandse student voldoen aan de andere voorwaarden inzake inkomen en vermogen.


Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!