Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Het is wellicht mogelijk dat jij recht hebt op een zorgtoeslag. Deze toeslag is een bijdrage van de overheid in de kosten voor jouw Nederlandse zorgverzekering. Het hangt van een aantal voorwaarden af of jij recht hebt op deze toeslag en hoe hoog deze zal zijn. De hoogte van het bedrag hangt daarbij af van jouw inkomen.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Voorwaarden zorgtoeslag

Om een zorgtoeslag te kunnen krijgen, moeten jij en je eventuele partner voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Jij bent minimaal 18 jaar oud.
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering afgesloten en betaalt hiervoor een premie. Je hebt in Nederland al een zorgverzekering wanneer je woont of werkt in Nederland.
  • Het gezamenlijke inkomen van jou en jouw partner is niet te hoog. Wanneer je geen partner hebt, mag jouw inkomen niet hoger zijn dan 27.857 euro per jaar en wanneer jij wel een partner hebt, mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan 35.116 euro op jaarbasis.
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Je kan dus ook een zorgtoeslag komen als je bijvoorbeeld uit Frankrijk komt. Heb je een verblijfsvergunning gekregen van de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)? Dan heb je recht op een zorgtoeslag zolang jouw verblijfsstatus geldig is. Als buitenlandse student kom je soms in aanmerking voor een zorgtoeslag. Dit geldt echter niet wanneer je alleen in Nederland bent om te studeren.
  • Tot slot mag het gezamenlijke vermogen niet te hoog zijn. Tot het gezamenlijke vermogen hoort onder andere het spaargeld, schenkingen, beleggingen en bijvoorbeeld een vakantiehuis. De waarde van de eigen woning wordt niet meegenomen bij de berekening van het gezamenlijke vermogen. Het meetpunt van het gezamenlijke vermogen is voor 2017 vastgesteld op het vermogen dat aanwezig was op 1 januari 2017. Het gezamenlijke vermogen mag maximaal 25.000 euro zijn per persoon. Daarnaast geldt een vrijstellingsbedrag van maximaal 82.752 euro. Was jouw vermogen op 1 januari 2017 hoger dan dit bedrag, dan heb je het hele jaar geen recht op een zorgtoeslag en moet je deze voor het hele jaar stopzetten.


Wanneer jij nog vragen hebt over de voorwaarden van de zorgtoeslag in Nederland mag jij deze hieronder stellen!

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!