Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als je een toeslagpartner krijgt of zelf wordt, dan kan dit leiden tot een verandering in de hoogte van je toeslag. De toeslagen zijn –als sprake is van een toeslagpartner- onder te verdelen in twee groepen. De eerste groep betreft alleen de huurtoeslag. De tweede groep betreft de drie andere toeslagen: zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en het kind gebonden budget.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Wat is een toeslagpartner?

Een toeslagpartner is iemand waarmee je een bepaalde relatie hebt. Dit kan een huwelijk zijn, samenwonen, geregistreerd partnerschap, samen een kind hebben of samen een koopwoning hebben. Deze situaties zijn van invloed op je toeslagen. Als je elkaars toeslagpartner bent, dan moet je beide inkomens en vermogens bij elkaar optellen. De toeslagen worden dan berekend aan de hand van het inkomen en het vermogen van jullie beiden. Meestal krijg je dan minder toeslag, maar dat hoeft niet.

Toeslagpartner: gehuwd zijn of geregistreerd partnerschap

Als je met iemand bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap met iemand hebt, dan ben je elkaars toeslagpartner. Er zijn uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld dat je al aan het scheiden bent en niet meer samenwoont. In dat geval ben je niet meer elkaars toeslagpartner.


Toeslagpartner worden of een toeslagpartner krijgen

Toeslagpartner worden of een toeslagpartner krijgen

Toeslagpartner als je samen woont

Samenwonen doe je meestal met je partner, degene met wie je een relatie hebt. Maar je kunt natuurlijk ook samen wonen met een goede vriend of een familielid.
Je kunt op de website van de belastingdienst kijken of je wel of niet toeslagpartner bent met iemand. Gebruik daarbij het hulpmiddel op de website van de belastingdienst “wie is mijn toeslagpartner”.

Hoe word ik toeslagpartner?

Alle wijzigingen in je inkomen, vermogen en gezinssamenstelling moet je doorgeven aan de belastingdienst. Dit geldt dus ook voor wijzigingen als trouwen, samenwonen, verhuizen, een kind krijgen enzovoort. Alle wijzigingen kan je eenvoudig doorgeven op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst. De belastingdienst bekijkt vervolgens of je een toeslagpartner hebt en zo ja of dat gevolgen heeft voor je toeslagen. Misschien krijg je dan minder zorgtoeslag of huurtoeslag. Wil je het van te voren weten, doe dan de test op de website van de belastingdienst “wie is mijn toeslagpartner”.

Geef alle wijzigingen door, ook als je toeslagpartner bent

Voorkom dat je achteraf toeslagen moet terugbetalen want het kan om behoorlijk grote bedragen gaan. Geef dus tijdig alle wijzigingen door. De belastingdienst zal je zorgtoeslag en huurtoeslag aanpassen aan de nieuwe situatie. Zo voorkom je dat je toeslagen moet terugbetalen.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!