Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Je hebt recht op zorgtoeslag als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat je niet te veel vermogen mag hebben. Wanneer heb je te veel vermogen en wat valt onder vermogen? Als je vermogen te hoog wordt en je geen recht meer hebt op zorgtoeslag dan moet je je zorgtoeslag stopzetten.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Zorgtoeslag stopzetten als je vermogen te hoog is

Als je zorgtoeslag ontvangt dan moet je wijzigingen in je persoonlijke situatie binnen vier weken door geven aan de belastingdienst. Zij berekenen dan opnieuw op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt.
Een uitzondering op deze regel is de hoogte van je vermogen. Hier geldt dat je óf minder vermogen hebt dan toegestaan, óf je hebt meer dan is toegestaan. Onder de vermogensgrens krijg je wel zorgtoeslag en boven de vermogensgrens heb je geen recht op zorgtoeslag. Teveel vermogen? Dan moet je je zorgtoeslag zelf stopzetten via Mijn toeslagen op de website van de belastingdienst.

Wanneer is mijn vermogen te groot en moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

De belastingdienst heeft vermogensgrenzen bepaald. Om jouw vermogensgrens te bepalen ga je als volgt te werk.
Iedereen die jonger is dan 65 jaar heeft recht op een vrij vermogen van € 82.093,– per huishouden. Het maakt dus niet uit of je alleen of samen woont. Daarnaast heb je per persoon nog recht op een vrijstelling van € 21.330,–.
Dit betekent dat als je alleen woont je in totaal maximaal € 103.423,– aan vermogen mag hebben.
Toeslagpartners mogen samen in totaal maximaal € 124.753,– aan vermogen hebben.


Moet ik mijn zorgtoeslag zelf stopzetten als mijn vermogen te groot is?

Moet ik mijn zorgtoeslag zelf stopzetten als mijn vermogen te groot is?

Wat valt onder vermogen?

Onder vermogen vallen alle zaken van waarde zoals een vakantiehuis, beleggingen, spaargeld en schenkingen. Ook vermogen in het buitenland telt mee.
Als je een koophuis hebt, dan telt de waarde van dat huis niet mee bij de berekening van je vermogen.

Mijn vermogen is pas in de loop van het jaar te hoog geworden

Het kan voorkomen dat je de loop van het jaar vermogen krijgt, bijvoorbeeld door een schenking, een erfenis of je wint de hoofdprijs in de loterij. De hoogte van je vermogen wordt echter vastgesteld voor een heel jaar met als peildatum 1 januari. Als je in de loop van een jaar te veel vermogen krijgt dan geldt dat vermogen voor het hele jaar. Heb je al zorgtoeslag ontvangen dan moet je het ontvangen bedrag terugbetalen.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!