Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als je zorgtoeslag ontvangt en er verandert iets in je persoonlijke situatie dan kan het zijn dat je geen recht meer hebt op zorgtoeslag. Alle wijzigingen die je inkomen, vermogen of je gezinssamenstelling betreffen moet je binnen 4 weken doorgeven. Meestal is het doorgeven van de wijziging voldoende en hoef je je zorgtoeslag niet zelf stop te zetten.

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

Zorgtoeslag aanvragen en berekenen op Leuker.nl

[bol_bestsellers limit=”5″ block_id=”bol_5e31ddee05e3b_bestsellers” cat_id=”0″ name=”Bestsellers Bol.com” sub_id=”” title=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]


Zorgtoeslag stopzetten en vermogen

Als je vermogen zo hoog wordt dat je geen recht meer hebt op zorgtoeslag, dan moet je de zorgtoeslag zelf stopzetten. De zorgtoeslag wordt berekend over een heel jaar. Als je vermogen te hoog wordt, geldt dat voor het hele jaar. Zet je zorgtoeslag in dat geval met terugwerkende kracht stop (per 1 januari van het jaar). Je moet dan de zorgtoeslag die je dat jaar al hebt ontvangen wel terugbetalen.

Zorgtoeslag als je meer gaat verdienen of samen wonen

Als je meer gaat verdienen of met iemand gaat samen wonen, dan kun je je zorgtoeslag beter niet stop zetten. Geef wél door hoeveel jij of jullie samen gaan verdienen. Je zorgtoeslag wordt dan stop gezet door de belastingdienst. Aan het einde van het jaar berekent de belastingdienst je inkomen voor het hele jaar. Misschien krijg je dan toch nog een bedrag aan zorgtoeslag.


Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Ik word militair

Als je militair wordt, heb je geen recht op zorgtoeslag. Militairen zijn verzekerd voor de zorg via het Ministerie van Defensie. Als je militair wordt moet je dat dus doorgeven aan de belastingdienst. Je zorgtoeslag zal dan worden stop gezet.

Ik raak gedetineerd

Als je gedetineerd bent, betekent dit dat je een straf moet uitzitten in de gevangenis. Ook een verblijf in een tbs-kliniek of een huis van bewaring valt onder detentie. Tijdens je detentie is het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor je geneeskundige zorg. Je moet zelf aan je zorgverzekeraar én aan de belastingdienst doorgeven van wanneer tot wanneer je in detentie zit. De periode dat je gedetineerd bent krijg je geen zorgtoeslag, maar betaal je ook geen premie voor je ziektenkostenverzekering.

Moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Moet ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Hoe kan ik mijn zorgtoeslag stopzetten?

Via je persoonlijke pagina bij de belastingdienst kan je wijzigingen in je persoonlijke situatie doorgeven. Onder het kopje “mijn gegevens” is een lijst opgenomen van mogelijke situaties. Als je op deze manier bijvoorbeeld doorgeeft dat je meer bent gaan verdienen of je vermogen is toegenomen zal de zorgtoeslag automatisch worden stop gezet. Je kunt ook kiezen voor “zorgtoeslag stopzetten”.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!