Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!
Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag uit!

Als je gaat verhuizen, of al verhuisd bent, is het belangrijk dat alle overheidsorganen daarvan op de hoogte zijn. Een verhuizing hoef je in de meeste gevallen niet door te geven aan de belastingdienst. Als je je inschrijft bij de gemeente op je nieuwe adres, dan krijgt de belastingdienst hiervan automatisch bericht. Als je inkomen, vermogen en gezinssamenstelling hetzelfde blijven, dan zal een verhuizing geen effect hebben op de hoogte van je zorgtoeslag.


Een verhuizing doorgeven aan overheidsinstanties

Je kunt verhuizen binnen dezelfde gemeente of naar een andere gemeente verhuizen. Als je in dezelfde gemeente blijft wonen dan kun je dat gewoon doorgeven aan je gemeente. Dat kan vaak online. Verhuis je naar een andere gemeente, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Den Haag, dan hoef je je niet uit te schrijven bij je oude gemeente. Als je je inschrijft in je nieuwe woonplaats, dan zal je nieuwe gemeente zorgen voor uitschrijving bij je oude gemeente.
De gemeente waar je woont of bent gaan wonen, zal er voor zorgen dat alle overheidsinstanties je nieuwe adres krijgen. Dus ook de belastingdienst.

Wanneer moet ik mijn verhuizing wél doorgeven aan de belastingdienst?

In  sommige gevallen moet je wel zelf de belastingdienst informeren over je verhuizing. Je moet je verhuizing wel zelf doorgeven als je je post op een ander adres wilt ontvangen, als je naar het buitenland verhuist of als je huurtoeslag ontvangt of wilt gaan ontvangen.

Moet ik mijn verhuizing doorgeven aan de belastingdienst?

Moet ik mijn verhuizing doorgeven aan de belastingdienst?

Verhuizing doorgeven als je een ander postadres wilt gebruiken

Als je post van de belastingdienst op een ander adres wilt ontvangen dan je woonadres, dan moet je dat andere adres wel doorgeven. Dit kan je doen door een brief te schrijven aan de belastingdienst met je naam, burgerservicenummer, je woonadres én het adres waar je je post wilt ontvangen.


Verhuizing doorgeven als je naar het buitenland verhuist

Ook als je naar het buitenland gaat verhuizen moet je dat zelf doorgeven aan de belastingdienst. Op de website van de belastingdienst kan je een formulier downloaden dat je moet invullen en opsturen.

Verhuizing doorgeven als je huurtoeslag ontvangt

Tenslotte moet je als je gaat verhuizen en huurtoeslag wilt ontvangen ook zelf je verhuizing doorgeven aan de belastingdienst. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van je inkomen én de hoogte van de huur die je moet betalen. Je kunt je verhuizing doorgeven op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!