Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Het is heel vervelend als je je zorgtoeslag geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Je kan dit  voorkomen door er voor te zorgen dat je niet teveel zorgtoeslag krijgt. Als de belastingdienst beschikt over de juiste gegevens, dan zal je het juiste bedrag aan zorgtoeslag krijgen en dus niets hoeven terug te betalen.


Voorkomen van terugbetalen zorgtoeslag

De belastingdienst stort je zorgtoeslag maandelijks op je bankrekening. De hoogte van het bedrag dat je krijgt hangt af van je inkomen, je vermogen en de samenstelling van je huishouden. Dit laatste betekent of je alleen woont of met iemand samen. Als je met iemand samen woont, dan behoort deze persoon tot je huishouden. Dit geldt natuurlijk niet als je in een studentenhuis woont en bijvoorbeeld een keuken deelt met iemand.

Inkomen en terugbetalen zorgtoeslag

Als je meer dan ongeveer € 2.200 per maand verdient, dan heb je geen recht op zorgtoeslag. Verdien je minder dan krijg je zorgtoeslag, afhankelijk van hoeveel je verdient. Hoe meer je verdient, hoe minder zorgtoeslag je krijgt. Bij je aanvraag om zorgtoeslag heb je opgegeven hoeveel je verwacht te gaan verdienen in het komende jaar.  Als blijkt dat je meer gaat verdienen, dan moet je dit aanpassen. Dit kan je doen op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst.

Hoe voorkom ik dat ik zorgtoeslag moet terugbetalen?

Hoe voorkom ik dat ik zorgtoeslag moet terugbetalen?

Vermogen en terugbetalen zorgtoeslag

Als je te veel vermogen hebt dan krijg je geen zorgtoeslag. Als je vergeten bent je vermogen op te geven dan moet je dat alsnog doen op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst. Je zorgtoeslag wordt dan stopgezet zodat je die later ook niet hoeft terug te betalen. Als je in de loop van een jaar vermogen hebt gekregen, bijvoorbeeld door een erfenis, dan kan je dat ook wijzigen op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst. Je hebt pas te veel vermogen als je meer dan ruim € 100.000 hebt (als je alleen woont).


Je huishouding en terugbetalen zorgtoeslag

Als je met iemand samen woont, of in de loop van een jaar gaat samenwonen, dan moet je dat opgeven bij de belastingdienst. Dit kan je doen door in te loggen op je persoonlijke pagina bij de belastingdienst. Jouw inkomen en het inkomen van de persoon waarmee je samen woont worden bij elkaar opgeteld. Als jullie beiden verdienen, dan zal de hoogte van je zorgtoeslag veranderen.

Geef alle wijzigingen tijdig door

Alle wijzigingen in je inkomen, je vermogen of de samenstelling van je huishouden moet je tijdig doorgeven. Zo voorkom je dat je zorgtoeslag moet terugbetalen.

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!