Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als je zorgtoeslag hebt aangevraagd en je voldoet aan alle voorwaarden, dan heb je je geld snel op je rekening. Je hebt recht op zorgtoeslag vanaf de maand na je 18e verjaardag. Als je bijvoorbeeld in augustus 18 jaar wordt en je vraagt meteen zorgtoeslag aan, dan krijg je in september al de zorgtoeslag op je bankrekening.


Betaaldata voor zorgtoeslag

Je zorgtoeslag wordt maandelijks door de belastingdienst op je rekening gestort. Dit gebeurt altijd op de 20e van een maand en is een vooruitbetaling voor de maand daarna. De zorgtoeslag die je krijgt in bijvoorbeeld november, is bedoeld voor de maand december.
Als de 20e van een maand op een feestdag of in het weekend valt dan krijg je de eerste werkdag daarna je geld gestort. Voor de exacte betaaldata kun je ook kijken op de website van de Belastingdienst.

Je wordt volgende maand 18 en hebt zorgtoeslag aangevraagd

Je hebt zorgtoeslag aangevraagd bij de belastingdienst. Aan de hand van de gegevens die je aan de belastingdienst hebt doorgegeven wordt de hoogte van je zorgtoeslag bepaald. Je ontvangt thuis een beschikking. Een beschikking is een besluit dat is genomen door een overheidsinstantie zoals de belastingdienst. In de beschikking staat op hoeveel zorgtoeslag je recht hebt.
De eerste betaling krijg je op de 20e in de maand nadat je 18 bent geworden.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn zorgtoeslag op mijn rekening heb?

Hoe lang duurt het voordat ik mijn zorgtoeslag op mijn rekening heb?

Je zorgtoeslag is een voorschot

De zorgtoeslag die je krijgt is een voorschot. Dat voorschot is berekend aan de hand van de gegevens die jij hebt doorgegeven. Na afloop van het jaar zal de belastingdienst je gegevens controleren. Misschien ben je intussen meer gaan werken en heb je meer geld verdiend dan je eerst dacht. In dat geval zal je een deel van je zorgtoeslag moeten terugbetalen. Je kunt op de site van de belastingdienst je gegevens ook tussentijds aanpassen. Zo voorkom je dat je later opeens geld moet terugbetalen.


Je zorgtoeslag met terugwerkende kracht

Als je pas enige tijd ná je 18e verjaardag zorgtoeslag wilt aanvragen dan is dat geen probleem. Je krijgt dan de toeslag over de maanden die je niet hebt ontvangen alsnog op je bankrekening.
Dit bedrag krijg je in één keer. Dit geldt ook voor toeslag uit eerdere jaren.

 

 

 

 


 

 

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!