Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als student heb je het ongetwijfeld niet heel breed en is elke euro die binnenkomt mooi meegenomen. Vanuit de overheid zijn diverse toeslagen in het leven geroepen die gelden als tegemoetkoming voor de kosten. Een van deze toeslagen is de zorgtoeslag. Wat bepaalt nu de hoogte van je zorgtoeslag en hoe kun je op een eenvoudige manier de hoogte van de zorgtoeslag berekenen? In dit artikel geven we tekst en uitleg over alle voorwaarden die recht geven op zorgtoeslag.


Aan welke voorwaarden moet je voldoen om recht te hebben op zorgtoeslag?

Het is prettig om een tegemoetkoming te krijgen vanuit de overheid voor je zorgkosten, maar je dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder;
 • Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit en je bent woonachtig in Nederland;
 • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering afgesloten;
 • Je verzamelinkomen is lager dan € 28.482 per jaar.

Zorgtoeslag berekenen – hoe doe je dat?

Via diverse websites is het mogelijk om je zorgtoeslag te berekenen en/of aan te vragen. De volgende documenten en gegevens moet je paraat hebben zodat er een berekening kan worden gemaakt over de hoogte van de zorgtoeslag waar jij recht op hebt:

 • het jaar waarover je zorgtoeslag aanvraagt
 • je geboortedatum
 • in welk land je woonde in het jaar waarover je de zorgtoeslag aanvraagt
 • het wel of niet hebben van een toeslagpartner
 • de hoogte van je eigen vermogen
 • de hoogte van je jaarinkomen
Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Bij het aanvragen van zorgtoeslag wordt gesproken over een toeslagpartner. Eigenlijk wordt hier gevraagd of je een echtgenoot of een geregistreerde partner hebt, maar het kan ook iemand zijn die op jouw adres staat ingeschreven. Check dit dus even.


Aan de hand van bovenstaande factoren wordt vervolgens door de belastingdienst de hoogte van de zorgtoeslag berekend waar jij recht op hebt. Als je zorgtoeslag daadwerkelijk gaat aanvragen, dien je te beschikken over een DigiD. Dit is een persoonlijke digitale inlogcode. Binnen een periode van 8 weken, wordt het eerste bedrag van de zorgtoeslag op je rekening gestort.

Wat bepaalt de hoogte van je zorgtoeslag?

Het is prettig om te weten wat de hoogte van jouw zorgtoeslag is. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Toetsingsinkomen: dit is het verzamelinkomen dat op je voorlopige belastingaanslag staat. Als je toetsingsinkomen (2015) lager is dan € 26.316 per jaar, heb je recht op zorgtoeslag. Eventuele studiefinanciering wordt niet meegenomen bij het berekenen van het toetsingsinkomen;
 • Of je wel of geen toeslagpartner hebt. Als je nog thuis woont telt dit niet mee als zijnde toeslagpartner. De overheid gaat ervan uit dat je zelf je zorgverzekering betaalt als je 18 jaar of ouder bent. Ook samenwonen met een partner heeft geen consequenties. Hier is alleen sprake van bij een geregistreerd samenwonen of getrouwd zijn.
 • Je vermogen mag niet hoger zijn dan € 103.423 (2015). Bij vermogen moet je denken aan je bezittingen zoals geld op de bank (spaargeld), beleggingen, maar ook het bezit van een huis is eigen vermogen.

Wanneer je voldoet aan de bovenstaande drie factoren, dan heb je recht op zorgtoeslag. Het maximale bedrag dat je in 2015 kunt ontvangen aan zorgtoeslag, is een bedrag van € 78. Hoe meer je verdient, hoe minder zorgtoeslag je krijgt. De zorgtoeslag wordt maandelijks uitgekeerd en staat rond de 20ste van de maand op je rekening.

Bereken de hoogte van je zorgtoeslag – Ga zorgvuldig te werk

Uiteraard moet de hoogte van de zorgtoeslag wel overeenkomen met je daadwerkelijke inkomsten. Dit wordt elk jaar opnieuw berekend door de Belastingdienst. Als je teveel zorgtoeslag hebt ontvangen, zul je dit moeten terugbetalen. Ga daarom zorgvuldig te werk met het berekenen van je zorgtoeslag en controleer altijd de gegevens van de definitieve beschikking.


Er bestaat namelijk niet alleen de mogelijkheid dat je moet terugbetalen, maar er ook altijd een kans dat je nog iets extra’s terugkrijgt van de Belastingdienst.

 

Heb je nog vragen over bovenstaand artikel? Plaats hieronder je reactie!

Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!