Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!

Als student heb je zeker recht op zorgtoeslag. Natuurlijk moet je wel aan alle voorwaarden voldoen om zorgtoeslag te kunnen krijgen. De meeste studenten zullen wel voldoen aan deze voorwaarden omdat de meeste studenten geen hoog inkomen hebben of een groot vermogen. Hieronder lees je hoe je zorgtoeslag aanvraagt, hoeveel je krijgt en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Berekenen hier gratis jouw teruggave uit!


Student en voorwaarden zorgtoeslag

 • Je moet 18 jaar of ouder zijn
  Als je student bent en je wilt zorgtoeslag krijgen, dan moet je in ieder geval 18 jaar zijn. Een maand of twee vóór je 18e verjaardag kan je al zorgtoeslag aanvragen. Je hebt recht op toeslag vanaf de eerste maand na je 18e verjaardag.
 • Je moet een Nederlandse zorgverzekering hebben
  Als je zorgtoeslag wilt krijgen dan moet je een Nederlandse zorgverzekering afsluiten. Iedereen van 18 jaar en ouder is verplicht minimaal een basisverzekering af te sluiten.
Heb ik als student recht op zorgtoeslag?

Heb ik als student recht op zorgtoeslag?

 • Je mag niet te veel inkomen hebben
  Een volgende voorwaarde is dat je inkomen niet te hoog mag zijn. Je kunt best wat bijverdienen want je inkomen is pas te hoog als je meer dan ruim € 26.000,– per jaar verdient. Dit bedrag is voor een alleenstaande. Als je een toeslagpartner hebt gelden andere bedragen. Toeslagpartner ben je onder meer als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap bent aangegaan of een kind samen met iemand hebt. Het inkomen van toeslagpartners wordt bij elkaar opgeteld. Samen mag je inkomen niet hoger zijn dan ruim € 32.000,–.
 • Je mag niet te veel vermogen hebben
  Ook al ben je een student met weinig inkomen, je kunt wel vermogen hebben. Bijvoorbeeld door een schenking, het bezit van een vakantiewoning of een erfenis. Als je vermogen hoger is dan ruim
  € 100.000 dan krijg je geen zorgtoeslag. Als je een toeslagpartner hebt, mag je ruim € 120.000,– aan gezamenlijk vermogen hebben.

Zorgtoeslag aanvragen

Student, zorgverzekering en zorgtoeslag

Een student met weinig of geen inkomen is toch verplicht premie te betalen voor een zorgverzekering. Er zijn zogenaamde studentenverzekeringen die je kunt afsluiten. De premie van deze zorgverzekeringen is iets lager. Naast je premie moet je ook jaarlijks € 375,00 verplicht eigen risico betalen. Dit betaal je alleen als je ook zorg afneemt. De kosten van de huisarts en spoedeisende hulp vallen daar niet onder. Ook je tandartsverzekering moet je nog zelf afsluiten.
De zorgtoeslag bedraagt maximaal € 78,– per maand. Hiermee kan je net de premie van de basisverzekering betalen.

Heb jij een vraag over het recht op zorgtoeslag nu jij student bent of juist gaat studeren? Stel je vraag hieronder.


Berekenen hier gratis jouw teruggave zorgtoeslag!