Je hoeft niet altijd alles zelf te betalen. De Belastingdienst kent verschillende toeslagen om je zo een financiële steun in de rug te geven. Uiteraard krijg je niet zomaar een toeslag, er zijn wel duidelijke voorwaarden aan verbonden. Welke dat zijn? Dat hebben wij voor je uitgezocht.

Zorgtoeslag aanvragen


Zorgtoeslag

Iedereen is verplicht om een basis zorgverzekering te hebben. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd bij de ouders, maar vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden, ben je verplicht om een eigen zorgverzekering te hebben.

Zeker voor jonge mensen en/of met een laag inkomen, kan het lastig zijn om iedere maand die premie te betalen. Daarom kun je bij de Belastingdienst zorgtoeslag aanvragen.


Voorwaarden aanvragen zorgtoeslag

  • Je moet minimaal 18 jaar zijn en de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning hebben
  • Je hebt een Nederlandse zorgverzekering
  • Voor alleenstaanden is de inkomensgrens € 27.012,- per jaar, voor meerpersoonshuishoudens geldt een gezamenlijk inkomen van € 33.764,-. Zit je onder deze inkomensgrens, dan heb je recht op zorgtoeslag
  • Je vermogen (denk aan spaargeld en beleggingen; niet je woning) mag niet meer zijn dan € 106.941,- voor alleenstaanden en € 131.378,- voor meer personen

Huurtoeslag

Net als de zorgtoeslag, is de huurtoeslag een tegemoetkoming in de kosten die je maakt, maar dan gerelateerd aan je huurwoning. Woon je in een huurhuis en heb je een lager inkomen? Dan kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Huurtoeslag Aanvragen

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Uiteraard zijn er ook voor de huurtoeslag een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.

  • Je bent 18 jaar of ouder en hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning
  • Je hebt een huurcontract getekend met de verhuurder van je huis. Heb je een tijdelijke woonruimte (bijvoorbeeld daklozenopvang)? Dan kom je niet aanmerking voor huurtoeslag
  • Je woont in een zelfstandige woonruimte, oftewel je hebt een toegangsdeur die je van binnen en buiten op slot kunt doen, een eigen woon/slaapkamer, keuken en toilet
  • Jij en eventueel je partner staan bij de gemeente ingeschreven waar je ook daadwerkelijk woont

Inkomensgrens voor huurtoeslag

Ook voor het aanvragen van huurtoeslag geldt een inkomensgrens. Deze is niet alleen gebonden aan de hoogte van je inkomen, maar ook aan je leeftijd en de hoogte van je huur. De Belastingdienst heeft een handige tool gemaakt, waarmee je precies kunt uitrekenen of je in aanmerking komt voor huurtoeslag.

 


 

Kinderopvangtoeslag

Als je kinderen hebt en jij en je (eventuele) partner werken, dan is de kans groot dat je kinderen minimaal één dag in de week naar de kinderopvang moeten. En dat zijn geen goedkope oplossingen. Om deze mensen te stimuleren om toch aan het werk te blijven, heeft de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag in het leven geroepen. Hierdoor kunnen ouders een compensatie krijgen voor de kosten die ze maken voor de kinderopvang.

Dit zijn de voorwaarden:

  • Je werkt, volgt een opleiding of volgt een traject waarmee de kans zeer groot is dat je snel aan het werk gaat
  • Alleen dagopvang, zoals kinderdagverblijf of gastouder, en buitenschoolse opvang komen in aanmerking voor de toeslag (dus niet de opa’s en oma’s die oppassen)
  • De toeslag wordt berekend over een maximum uurprijs van € 6,89 voor een kinderdagverblijf, € 5,52 voor een gastouder en € 6,42 voor de buitenschoolse opvang
  • Per kind kun je maximaal 2.760 uur aan kinderopvangtoeslag krijgen, oftewel voor maximaal 230 uur per maand

Hoeveel toeslag je krijgt, is ook afhankelijk van je inkomen. Ouders met een inkomen lager dan € 18.176,- per jaar krijgen 93% van de kosten vergoed voor het eerste kind, daarna 94%. Helemaal aan de andere kant van de lijn: verdien je meer dan € 107.115,- per jaar, dan krijg je 23,8% vergoed voor het eerste kind. Voor kind nummer twee en meer is dat minimaal 64% en maximaal 82,3%.

Kindgebondenbudget

De laatste toeslag die we hier willen benoemen, is het kindgebondenbudget. Soms is de kinderbijslag niet genoeg om alle bijkomende kosten voor je kind te kunnen betalen. Krijg je kinderbijslag voor één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar? Dan heb je al recht op het kindgebondenbudget.


Wat is de inkomensgrens?

Is je inkomen minder dan € 19.758,- dan krijg je de maximale toeslag. Is je totale vermogen meer dan € 106.941,- voor alleenstaanden en € 131.378,- voor stellen, dan kom je niet meer in aanmerking voor het kindgebondenbudget.

Dit zijn de maximumbedragen per jaar:

  • Kinderen tot 12 jaar: 1 kind € 1.038,-, 2 kinderen € 1.866,-, 3 kinderen € 2.150,- of 4 kinderen € 2.434,-
  • Kinderen van 12 tot en met 15 jaar: dan geldt een extra toeslag van maximaal € 233,- per kind per jaar
  • Kinderen van 16 en 17 jaar: maximaal € 415,- per kind per jaar extra
  • Ben je alleenstaande ouder? Dan krijg je maximaal € 3.066,- extra, ongeacht hoeveel kinderen je hebt

Hoe vraag je de toeslagen aan?

De zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag vraag je aan via de Belastingdienst. Op www.toeslagen.nl vind je sowieso alle informatie terug én kun je direct je toeslag aanvragen. Voor het kindgebondenbudget hoef je niets te doen. De Belastingdienst laat automatisch weten of je in aanmerking komt hiervoor.

Nog een laatste tip: verandert je inkomen gedurende het jaar? Laat dat altijd weten aan de Belastingdienst. Wellicht dat je toeslag aangepast moet worden en voorkom je dat je aan het einde van het jaar een deel moet terugbetalen.