Heeft jij kinderen? Dan heb jij misschien recht op een kindgebonden budget. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar. Dit kindgebonden budget krijg je naast de kinderbijslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van jouw inkomen, hoeveel kinderen jij hebt in de leeftijd tot 18 jaar en de eigen leeftijd. Wanneer het eigen vermogen te hoog is, heb jij helaas geen recht op het kindgebonden budget.

Recht op kindgebonden budget

Om recht te hebben op het kindgebonden budget moeten jij en jouw eventuele partner aan een aantal voorwaarden voldoen:


 • Je hebt 1 of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar oud.
 • Je krijgt een kinderbijslag van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). Met deze kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij het opvoeden van jouw kind. Wanneer jij woont of werkt in Nederland en de kinderen jonger dan 18 jaar oud zijn, heb jij waarschijnlijk recht op de kinderbijslag.
 • Het gezamenlijk inkomen is niet te hoog. De maximale hoogte van jouw inkomensgrens is afhankelijk van het aantal kinderen.
 • Jij hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het gezamenlijk vermogen is niet te hoog. Wanneer dit vermogen namelijk te hoog is, heb jij geen recht op het kindgebonden budget. Dit is het geval wanneer je inkomensbelasting betaalt over jouw vermogen. Wanneer jij minderjarige kinderen hebt die zelf ook een vermogen bezitten, dan telt het vermogen hiervan bij jouw vermogen op. Tot dit vermogen behoort onder meer het spaargeld, eventuele schenkingen en beleggingen. Ook het vermogen dat je eventueel in het buitenland hebt, hoort bij dit vermogen. Wanneer het vermogen hoger is dan 25.000 euro per persoon, exclusief de vrijstelling van 82.752 euro, heb je het hele jaar geen recht op het kindgebonden budget.

Uitbetaling kindgebonden budget

De betaling van het kindgebonden budget is per kwartaal. De eerste betaling vindt plaats op het eerste kwartaal na de geboortedatum van het kind, na afloop van het huidige kwartaal.

Betalingsdata kindgebonden budget

Zie hieronder de betalingsdata van het kindgebonden budget in 2017.

  • 20 januari
  • 20 februari
  • 20 maart
  • 20 april
  • 20 mei
  • 20 juni
  • 20 juli
  • 21 augustus
  • 20 september
  • 20 oktober
  • 20 november
  • 20 december

Wanneer jij nog vragen hebt over de voorwaarden van het kindgebonden budget, kan je deze gerust stellen onderaan deze blog!