Ouders en verzorgers opgelet: Hoeveelkrijgjij.nl is er namelijk niet alleen jongeren, maar voor ook hun ouders of verzorgers; op deze manier proberen we voor iedere jongere de best mogelijke financiële situatie te creëren! In de afgelopen jaren is er met de afschaffing van de alleenstaande ouderkorting en de tegemoetkoming ouders een hoop veranderd. Hoe ziet het kindgebonden budget er anno 2017 precies uit? Hoeveelkrijgjij.nl zet ’t voor u op een rijtje!

Toeslagenaanvragen.net, klik hierop om de besparingen financieel te regelen!


Kindgebonden budget aanvragen, wijzigen of stopzetten?

Het kindgebonden budget is een toeslag waarmee de overheid wil bijdragen aan de (kosten van) de opvoeding van kind(eren). Ouders en verzorgers met een of meer kinderen jonger dan 18 jaar oud kunnen in aanmerking komen voor deze toeslag. Of al dan niet recht heeft op het kindgebonden budget, is afhankelijk van een aantal voorwaarden. U kunt zowel voor een eigen kind, als voor een geadopteerd kind, pleegkind, stiefkind of kind dat u opvoedt als zijnde uw eigen kind, in aanmerking komen voor deze toeslag.

Het kindgebonden budget in 2016

Het kindgebonden budget in 2016

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een kindgebonden budget, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. U ontvangt kinderbijslag voor uw kind.
 • Is zoon/dochter 16 of 17 jaar oud en ontvangt u voor hem/haar geen kinderbijslag meer, omdat hij/zij overdag geen onderwijs geniet? Als uw kind nog wel leerplichtig is en in belangrijke mate door u wordt onderhouden, dan kunt u toch in aanmerking komen voor het kindgebonden budget.
 • Bent u co-ouder, heeft u een samengesteld gezin, woont u met uw kind bij uw ouders, of heeft u adoptie-, pleeg- of stiefkinderen? In deze gevallen geldt dat degene die de kinderbijslag ontvangt ook het kindgebonden budget krijgt. Er is maar één uitzondering: heeft u een samengesteld gezin en ontvangt zowel u als uw partner kinderbijslag? Dan kan slechts een van u beiden een kindgebonden budget krijgen. Wie? Dat bepaalt de Belastingdienst!
 1. Uw (gezamenlijk) vermogen is niet te hoog; hierover leest u hieronder meer!
 1. Uw vermogen is niet hoger dan €107.752 als u geen toeslagpartner heeft of €132.752 als u wel een toeslagpartner hebt. Weet u niet zeker of u een toeslagpartner heeft? Check het hier!
 • Heeft u slechts een deel van het jaar een toeslagpartner? Dan geldt voor u de eerstgenoemde vermogensgrens en neemt u het vermogen van uw toeslagpartner niet mee in uw berekening.
 1. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.

Kindgebonden budget aanvragen, wijzigen of stopzetten? Klik hier!


Hoe hoog is uw kindgebonden budget?

De hoogte van het kindgebonden budget is afhankelijk van de volgende factoren:

 1. Hoe hoog is het (gezamenlijk) inkomen (van u en uw toeslagpartner?
 • Is uw €19.758,- of lager? Dan heeft u recht op het maximale kindgebonden budget.
 • Is uw inkomen hoger dan €19.758,-? Dan wordt de hoogte van het kindgebonden budget procentueel verminderd en snel afgebouwd, en heeft u recht op minder of geen kindgebonden budget.
 1. Hoeveel kinderen heeft u?
 • 1 kind: maximaal €1.038,- per jaar.
 • 2 kinderen: maximaal €1.866,- per jaar.
 • 3 kinderen: maximaal €2.150,- per jaar.
 • 4 of meer kinderen: €284,- extra per kind.
 1. Hoe oud zijn uw kinderen?

Heeft u kinderen tussen de 12 en 18 jaar? Dan heeft u recht op een hoger kindgebonden budget! De hoogte van het kindgebonden budget wordt automatisch aangepast wanneer (een van) uw kind(eren) dit jaar een 12- of 16-jarige leeftijd bereikt.

 • Voor kinderen met een leeftijd van 12, 13, 14 of 15 krijgt u €234,- extra per kind per jaar.
 • Voor kinderen met een leeftijd van 16 of 17 krijgt u €417,- extra per kind per jaar.
 1. Bent u alleenstaand en heeft u geen toeslagpartner?

Dan komt u in aanmerking voor de zogeheten alleenstaande-ouderkop: een extra bijdrage van maximaal €3.066,- per jaar aan kindgebonden budget; de hoogte van deze alleenstaande-ouderkop is onafhankelijk van het aantal kinderen.

Bereken uw kindgebonden budget!

De Belastingdienst heeft speciaal voor u een handige online rekentool ontwikkeld, waarmee u snel en eenvoudig kunt berekenen of en op hoeveel kindgebonden budget u recht hebt. Pak uw jaaropgaaf of loonstrook erbij en bereken uw kindgebonden budget!

Bronnen:


 • www.nibud.nl > consumenten > kindgebonden budget
 • www.belastingdienst.nl > toeslagen > kindgebonden budget > kindgebonden budget 2017