Ben of word jij een ouder of verzorger? Dan kunnen er in het leven van jou en je kind(eren) veel gebeurtenissen plaatsvinden die (de hoogte van) je kindgebonden budget beïnvloeden. Wil jij het geld krijgen waar je recht op hebt? En wil je niet voor onaangename verassingen komen te staan, wanneer je meer geld hebt ontvangen dan waar je recht op had, en dat moet terugbetalen? Hier lees je hoe en wanneer je een kindgebonden budget moet aanvragen, wijzigen of stopzetten!

Kindgebonden budget aanvragen, wijzigen of stopzetten? Klik hier!


Hoe en wanneer moet ik een kindgebonden budget aanvragen?

Als u kinderbijslag heeft aanvraagt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), dan vraagt de SVB automatisch ook een kindgebonden budget voor u aan bij de Belastingdienst; of u al dan niet aan de voorwaarden hiervoor voldoet, bepaalt of u ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een kindgebonden budget.

  • Is het kind waarvoor u kinderbijslag en kindgebonden budget aanvraagt uw eigen kind? Meldt de geboorte van uw kind dan bij de gemeente. Twee tot vier weken na de geboorte van uw kind, ontvangt u een oproep van de SVB om kinderbijslag aan te vragen.

U dient een wijziging altijd binnen 4 weken door te geven!* De aanvrager van de kinderbijslag is ook degene die het kindgebonden budget ontvangt.

Krijgt u geen kindgebonden budget, maar denkt u daar (na het zien van de voorwaarden) wel recht op te hebben? Dan kunt u ook zelf een kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen.


Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

Hoe en wanneer moet ik mijn kindgebonden budget wijzigen?

Om in aanmerking te komen voor een kindgebonden budget, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Ontvangt u een kindgebonden budget en verandert er in uw leven iets dat met (een van) deze voorwaarden in verband staat, dan moet u dit als wijziging doorgeven aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen. U bent verplicht dit binnen 4 weken te doen. De wijziging gaat in op de 1e van de maand. Heeft u een wijziging na de 1e van deze maand doorgegeven, dan wordt zij op de 1e van de volgende maand doorgevoerd.

In het geval van de volgende veranderingen is het voor het kindgebonden budget belangrijk een wijziging door te geven:

  • U trouwt of sluit een geregistreerd partnerschap? Of wordt om een andere reden toeslagpartner, bijv. omdat u een samenlevingscontract tekent of samen een huis koopt? Deze verandering heeft mogelijk invloed op (de hoogte van) uw kindgebonden budget, omdat de hoogte van het gezamenlijk inkomen en gezamenlijk vermogen van u en uw toeslagpartner hiervoor meetellen. Geef deze wijziging door via Mijn toeslagen.
  • Gaat u uit elkaar? Of bent u om andere reden geen toeslagpartner meer? Ook deze wijziging geeft u door via Mijn toeslagen. Gaat u samen een co-ouderschap aan? Hier leest u meer over het kindgebonden budget bij co-ouderschap.
  • Krijgt u een kind? Zie onder “Hoe en wanneer moet ik een kindgebonden budget aanvragen?” hierboven! Het aantal kinderen is van invloed op de hoogte van het kindgebonden budget!
  • Bereikt uw kind de 12, 16 of 18? Dit heeft invloed op uw kindgebonden budget! U hoeft zelf geen wijzigingen door te geven; de SVB past het kindgebonden budget automatisch voor u aan!
  • Gaat u wonen en/of werken in het buitenland? Ook dit heeft mogelijk invloed op uw kindgebonden budget! Geef deze wijziging door aan de Belastingdienst via Mijn toeslagen en aan de SVB.
Hoe kan ik een kindgebonden budget aanvragen, wijzigen of stopzetten?

Hoe kan ik een kindgebonden budget aanvragen, wijzigen of stopzetten?

Hoe en wanneer moet ik mijn kindgebonden budget stopzetten?

Wijzigt uw gezins- en/of persoonlijk situatie zodanig dat u niet meer kunt voldoen aan (een van) de voorwaarden voor het kindgebonden budget? Zet uw kindgebonden budget binnen vier weken stop via Mijn toeslagen!

  • Is uw (gezamenlijk) vermogen op 1 januari hoger dan het maximum: €106.941 als u geen toeslagpartner heeft of €131.378 als u wel een toeslagpartner hebt? Dan moet u het kindgebonden budget zelf stopzetten via Mijn toeslagen.
  • Is uw jongste kind 18 geworden? Dan wordt het kindgebonden budget automatisch stopgezet door de Belastingdienst. Ook in geval van overlijden van de aanvrager of het kind, wordt het kindgebonden budget automatisch stopgezet. Maar daar moeten we natuurlijk niet aan denken!

Kindgebonden budget aanvragen, wijzigen of stopzetten? Klik hier!

* Woont u in het buitenland? Dan geeft de SVB u 6 weken de tijd!