Het kindgebonden budget is voor ouders met kinderen jonger dan 18 jaar een belangrijke financiële bijdrage in de kosten van de kinderen. De tegemoetkoming wordt bovenop de kinderbijslag uitgekeerd. Welke factoren bepalen de hoogte van het kindgebonden budget? En hoe kun je zelf een inschatting maken van het bedrag waar je ongeveer recht op hebt? In dit artikel leggen we het allemaal uit.

Voorwaarden kindgebonden budget

Om in aanmerking te komen voor het kindgebonden, moet je allereerst aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit zijn:


 • Je hebt een of meer kinderen van onder de 18 jaar.
 • Je ontvangt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).
 • Het gezamenlijke inkomen van jou en je toeslagpartner is net te hoog.
 • Je beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Het gezamenlijke vermogen van jou en je toeslagpartner is niet te hoog.

Kindgebonden budget berekenen? Klik hier!

Inkomensafhankelijk

In tegenstelling tot de kinderbijslag is het kindgebonden budget inkomensafhankelijk. Een sleutelbegrip is het zogenaamde drempelinkomen, dat momenteel 19.657 euro bedraagt. Het kindgebonden budget is sinds 2015 onderverdeeld in het normale budget en een ouderkop, een extra deel dat in het leven is geroepen voor alleenstaande ouders. De ouderkop vangt het effect op van het afschaffen van de alleenstaande ouderkorting, een fiscale heffingskorting die tot en met 2014 bestond. Als jouwinkomen lager is dan of gelijk of is aan het drempelinkomen je aan de voorwaarden voldoet, dan heb je op recht het maximale kindgebonden budget. Die maximale bedragen zijn:

 • 1.038 euro per jaar voor een gezin met een kind.
 • 1.866 euro per jaar voor een gezin met 2 kinderen.
 • 2.150 euro per jaar voor een gezin met 3 kinderen.
 • 2.434 euro per jaar voor een gezin met vier kinderen, plus 284 euro extra voor elk volgend kind.
 • Voor de ouderkop geldt zelfs een maximumbedrag van 3.066 euro per jaar.


Hoeveel kan ik krijgen?

Voldoe je aan alle voorwaarden en zit je qua inkomen onder of op het drempelbedrag? Dan heb je recht op de bovengenoemde maximumbedragen. Daarboven wordt het budget procentueel steeds iets verminderd. Door de bestanddelen van het budget, de leeftijd van je kind en het inkomen, moet er steeds een individuele berekening worden gemaakt. Voorwaarde voor het recht op het kindgebonden budget is dat je ook kinderbijslag krijgt. Wanneer beide ouders kinderbijslag ontvangen, maar niet meer op hetzelfde adres wonen, is er sprake van co-ouderschap. In dat geval heb je recht op het kindgebonden budget als je de aanvrager van de kinderbijslag bent.

Kindgebonden budget berekenen? Klik hier!

Meer kindgebonden budget vanaf 12 jaar

Wordt je kind 12 of 16 jaar? Dan krijgt u meer kindgebonden budget. Dit extra bedrag is een tegemoetkoming in de schoolkosten. De verhoging gaat in na de maand waarin uw kind 12 of 16 jaar is geworden en is afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen. De maximale verhogingen per jaar bedragen 234 euro voor een kind van 12 tot en met 15 jaar en 417 euro voor een kind van 16 of 17 jaar.

Proefberekening

Wil je graag in een vroeg stadium weten waar je aan toe bent en op welk bedrag je ongeveer recht hebt? Dan kun je gebruikmaken van de speciale proefberekening van de Belastingdienst. Voor deze rekenhulp heb je de laatste (voorlopige) toeslag inkomstenbelasting of jaaropgaaf nodig. Heb je een toeslagpartner? Pak dan ook zijn of haar documenten erbij. Bij het doen van de proefberekening doorloop je de volgende stappen:

 • Kies eerst het jaar waarvoor je de berekening wilt maken.
 • Selecteer de toeslag die je wilt berekenen, in dit geval dus het kindgebonden budget.
 • Beantwoord de gestelde vragen. Als je een vraag niet helemaal begrijpt, kun je het vraagteken aanklikken voor een toelichting.

Heb je alle vragen ingevuld? Klik dan op ‘Bereken’. Als het goed is verschijnt dan het bedrag waarop je volgens de ingevoerde gegevens recht hebt.


En heb je nog vragen over hoe je je kindgebonden moet berekenen? Stel ze hieronder.