Of en hoeveel huurtoeslag je krijgt hangt af van je leeftijd en je woonsituatie. In principe heeft iedere huurder vanaf 18 jaar die aan de voorwaarden voldoet recht op huurtoeslag. In sommige situaties komen ook jongeren onder 18 jaar ervoor in aanmerking.


Huurtoeslag is geld van de overheid en die geeft dat niet zomaar weg. Dus krijg je, zoals zo vaak met subsidies en toeslagen, te maken met voorwaarden. De Belastingdienst, die de huurtoeslag verstrekt, stelt als eis dat de woonruimte die je bewoont zelfstandige woonruimte is. In feite kan dat van alles zijn, zoals een flat, een rijtjeshuis of hoekwoning, een gedeelde etage, of een gesplitste woning op één huisnummer. Zelfs als je in een woonwagen of een recreatiewoning woont kun je huurtoeslag krijgen.

Wat je ook bewoont, de woning moet in ieder geval voldoen aan drie voorwaarden:

  • Er is een eigen woon(slaap)kamer
  • Je hebt een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
  • Je hebt een eigen toilet met waterspoeling

Huur en leeftijd

Voor de berekening van de huurtoeslag zijn behalve je woonsituatie ook de huur en je leeftijd bepalend. Onder huur verstaat de Belastingdienst kale huur, dus zonder gas, water, licht en telefoon- en internetaansluiting. Je mag bij de kale huur wel servicekosten optellen. Dat zijn bijvoorbeeld schoonmaakkosten en energiekosten voor gemeenschappelijk ruimten, huismeesterkosten en kosten voor dienst- en recreatieruimten. De servicekosten mogen nooit hoger zijn dan € 48.


Wanneer krijg ik huurtoeslag?

Wanneer krijg ik huurtoeslag?

 

Leeftijd

Er zijn drie leeftijdscategorieën:

  • Jonger dan 18 jaar
  • Tussen 18 en 23 jaar
  • 23 jaar en ouder

Jonger dan 18 jaar

Je hebt recht op huurtoeslag als bijvoorbeeld je beide ouders zijn overleden of als je een kind hebt. Woon je samen in de zin van een relatie en is je partner ouder dan 18, dan kun je hem of haar de huurtoeslag laten aanvragen. Dat kan ook als je een of meerdere medebewoners hebt die ouder zijn dan 18. De huur die je moet betalen moet ergens liggen tussen € 229,64 en € 403,06 per maand. Ben je al moeder of vader, dan mag de huur maximaal € 710,68 bedragen. Het gezamenlijk inkomen mag maximaal € 29.800 per jaar zijn. Als je alleen woont is dat € 21.950.

Tussen 18 en 23 jaar

Als je tussen 18 en 23 jaar bent geldt er een minimale huur van € 229,64 en een maximale huur van € 403,06 per maand. Heb je een kind, dan mag de maximale huur € 710,68 bedragen. Het inkomen mag voor een alleenstaande niet hoger zijn dan € 21.950 zijn, voor samenwonenden bij elkaar niet meer dan€ 29.800.

23 jaar en ouder

De huur moet liggen tussen € 229,64 en € 710,68. De inkomensgrens van een alleenstaande is € 21.950, van samenwonenden € 29.800.


Vermogensgrens

Tot slot geldt er ook nog een vermogensgrens, ofwel het spaargeld dat je hebt. Voor een alleenstaande is dat maximaal € 21.330, voor samenwonenden het dubbele.