Hoogte huurtoeslag kan veranderen

Als je huurtoeslag eenmaal loopt, heb je er in principe geen omkijken meer naar. Daarin schuilt ook het gevaar. Ga je meer verdienen, en dat hoop je natuurlijk, dan kan dit ertoe leiden dat je minder huurtoeslag krijgt. Geef dit zo snel mogelijk door aan de Belastingdienst.

Je hebt echte carrière-planners en mensen die wel zien hoe het loopt. Hoe dan ook, als je de arbeidsmarkt op gaat is de kans groot dat je functie verbetert. En bij een betere job hoort vanzelfsprekend ook een beter salaris. Omdat huurtoeslag afhankelijk is van het inkomen, kan dit betekenen dat je minder huurtoeslag krijgt. Je moet dit doorgeven via mijn toeslagen, de webpagina waar je alle veranderingen doorvoert.


Hoeveel lever ik in?

Soms kan meer gaan verdienen een behoorlijke aderlating worden. Stel dat je alleen woont, je brutojaarsalaris is € 21.000 en je betaalt € 700 huur, inclusief servicekosten. Je krijgt dan volgens de proefberekening € 168 huurtoeslag. Stijgt je salaris naar € 22.000 dan ga je over de inkomensgrens heen van € 21.950. Het gevolg is dat je helemaal geen huurtoeslag meer krijgt. In dit voorbeeld verlies je per jaar dus 12 x € 168 = € 2016. Let op, dit is netto. Ondanks de loonsverhoging ga je er vrijwel zeker op achteruit. Dat is natuurlijk stevig balen.

Meer huurtoeslag

Andersom werkt het ook zo. Ga je minder verdienen, bijvoorbeeld doordat je minder uren gaat werken, dan kan dit leiden tot een verhoging van de huurtoeslag. We gaan uit van dezelfde situatie als hierboven, maar je brutosalaris is € 19.000. Doordat je minder gaat werken zakt je salaris naar € 15.000. Je huurtoeslag stijgt dan van € 231 naar € 335 per maand. Per jaar is dat € 1248.

Tijdig doorgeven voorkomt terugbetalen

De Belastingdienst stelt dat je alle wijzigingen die van invloed zijn op de huurtoeslag binnen vier weken moet doorgeven. Als je op tijd bent past de fiscus de hoogte van de huurtoeslag aan en wordt er niets teruggevorderd. Laat je het op zijn beloop, dan krijg je aan het einde van het jaar een eindafrekening met het verzoek de teveel ontvangen huurtoeslag terug te betalen. De termijn is zes weken. Als dat niet lukt kun je een betalingsregeling treffen. De standaard is dat je het bedrag binnen 24 maanden terugbetaalt, met een minimum van € 20 per maand.