Als je gaat huren heb je vaak recht op huurtoeslag van de Belastingdienst. Huurtoeslag aanvragen is heel gemakkelijk. Het kan zelfs met terugwerkende kracht voor 2014.


Regel het online

Huurtoeslag wordt niet automatisch toegekend maar moet je zelf aanvragen. Dit kan bijvoorbeeld gratis via of www.toeslagen.nl. Je hebt daarvoor een DigiD nodig, de digitale handtekening waarmee je identiteit wordt gecontroleerd. Heb je nog geen DigiD, dan kun je deze aanvragen op www.digid.nl. Binnen vijf dagen krijg je een activeringscode thuisgestuurd en kun je aan de slag. Inloggen doe je voortaan, zoals zo vaak, met een gebruikersnaam en wachtwoord. Het is ook mogelijk om tegen een kleine betaling je aanvraag voor huurtoeslag te laten indienen op www.huurtoeslag.nl.

Ook voor 2014

Na het inloggen op www.toeslagen.nl zie je op de homepage een overzicht van de toeslagen die je kunt aanvragen. Als je op huurtoeslag aanvragen hebt geklikt, vul je eerst in vanaf welke datum je huurtoeslag wilt ontvangen. Meestal is dat ook de eerste dag dat je de huur moet betalen. De toekenning  gaat in op de 1e van de volgende maand. Vraag je huurtoeslag aan op 10 februari, dan wordt het toegekend vanaf 1 maart. Overigens kun je ook met terugwerkende kracht huurtoeslag aanvragen voor 2014. Doe dit dan in ieder geval vóór 1 september 2015.


Wel of geen toeslagpartner

Vervolgens wil de Belastingdienst weten of je een toeslagpartner hebt. Deze informatie heeft de fiscus nodig om de hoogte van de toeslag te kunnen vaststellen. Een toeslagpartner kan je echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner zijn. Heb je die niet maar woon je in huis samen met anderen, dan kan een van die anderen ook jouw toeslagpartner zijn. Om dat te kunnen vaststellen moet je een aantal vragen beantwoorden, bijvoorbeeld of je samen een kind hebt of een samenlevingscontract. Onderhuurders zijn nooit toeslagpartners.

Afsluiten en versturen

Als je de vragenlijst hebt doorlopen onderteken je het formulier met je DigiD. Toeslagpartners of huisgenoten ouder dan 18 jaar moeten ook ondertekenen.  Vervolgens heeft de Belastingdienst 13 weken de tijd om je aanvraag te verwerken. Het antwoord krijg je per post. Als je nog niet eerder huurtoeslag hebt aangevraagd krijg je ook het formulier ‘opgaaf rekeningnummer’ toegestuurd. Vergeet niet in het hokje aan te kruisen dat je op dat rekeningnummer toekomstige betalingen wilt ontvangen. De toeslag wordt rond de 20e op je rekening overgemaakt.

Wijzigingen op tijd doorgeven!

De website toeslagen.nl is ook de plek waar je wijzigingen doorvoert, bijvoorbeeld als je gaat verhuizen, de huur verandert of als je gaat samenwonen of scheiden. Deze wijzigingen moet je binnen vier weken doorgeven.