We krijgen veel vragen over de hoogte van de huurtoeslag en de huurtoeslaggrens. Het lastige is dat een eenduidig antwoord niet is te geven. Hoe hoog de huurtoeslag is en bij welke huurprijs, is bijvoorbeeld afhankelijk van iemands vermogen, inkomen en leeftijd. Tamelijk ingewikkeld allemaal, maar in dit artikel proberen we je zo goed mogelijk bij te praten.

De huurtoeslaggrens?

Om misverstanden weg te nemen: de term ‘huurtoeslaggrens’ wordt gebruikt voor verschillende zaken. Zo kan eronder worden verstaan het minimale en maximale bedrag dat iemand kan krijgen aan huurtoeslag, het maximale bedrag dat iemand aan vermogen of inkomen mag hebben om huurtoeslag te krijgen en de maximale grens aan de huurprijs om recht te hebben op toeslag. Dit zijn allemaal compleet verschillende bedragen, die per jaar ook nog eens veranderen.


Spaargeld en verdiensten

De huurtoeslag is een financiële tegemoetkoming in de huurkosten van de overheid voor mensen die het niet zo breed. Logische eis om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is dus dat mensen niet veel spaargeld of inkomen hebben. Je salaris (of welke andere vorm van inkomsten dan ook) mag in 2015 niet hoger zijn dan 21.950 euro, de huurtoeslaggrens voor vermogen (spaargeld, aandelen, etc.) is maximaal 21.330 euro. Heb of ontvang je meer dan deze bedragen? Dan vis je buiten het net, aangezien de overheid dan vindt dat je geen recht hebt op een bijdrage voor je huur. Voor alleenstaande ouders is het maximumloon overigens wat hoger. Woon je in één huis met iemand die je toeslagpartner is, dan wordt er gekeken naar het opgetelde inkomen. Deze gecombineerde huurtoeslaggrens is 29.800 euro.

Minimum en maximum huurprijs

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, moet je een ‘normale’ huurprijs betalen aan je huisbaas. Niet te veel, maar ook niet te weinig. Mensen die (veel) te veel huur betalen, moeten maar goedkoper gaan wonen zodat ze rond kunnen komen. Terwijl mensen die heel goedkoop wonen al een mazzeltje hebben met hun goedkope woning. Dat is het achterliggende idee van de minimum en maximum huurprijzen. De ondergrens van de huurprijs voor huurtoeslag is 230 euro, het maximum is 403 euro voor mensen tussen de 18 en 23 jaar oud en 711 euro voor personen die ouder zijn dan 23.


Hoogte huurtoeslag

Tot slot de hoogte van de huurtoeslag. Dit bedrag wordt berekend op basis van variabelen zoals het bedrag aan huur, hoeveel iemand verdient en zijn leeftijd. In zeldzame omstandigheden kan het bedrag op een paar honderd euro per maand uitkomen, maar meestal is het enkele tientjes tot zo’n 150 à 200 euro. Met name de verdiensten van iemand drukken een grote stempel op het maandbedrag. In het rekenvoorbeeld in het artikel ‘Heb ik recht op huurtoeslag? En hoeveel?’ is te zien dat de huurtoeslag bij een hoger inkomen al snel vele malen zo laag zal uitvallen.

Fraudebestrijding

Sommige mensen kunnen de verleiding niet weerstaan en geven valse cijfers op om – onterecht – toeslagen te kunnen ontvangen. Zo melden ze bijvoorbeeld niet dat ze dusdanig veel vermogen hebben dat het recht op huurtoeslag eigenlijk zou komen te vervallen. Wie dan toch (huur)toeslag incasseert, maakt zich schuldig aan fraude. Wees gewaarschuwd, want toeslagenfraude wordt hard aangepakt!