Afgelopen maandag heeft de Belastingdienst de eerste toeslagen voor 2015 uitbetaald. Nog dezelfde dag zouden de zorg- en huurtoeslagen op de rekening moeten staan, zo melde de fiscus. Echter, afhankelijk van de bank gebeurt dat tegen 12.00 uur of voor middernacht. Of soms zelfs een dag later.


Als jij een toeslag hebt aangevraagd, dan heb jij voor eind december een brief gekregen over de hoogte van het voorschot in 2015. Wanneer het blijkt dat jij volgend jaar geen recht meer op een toeslag hebt, dan ontvang je daarover ook een brief.

Inkomen

Bij de berekening van het voorschot kijkt de Belastingdienst naar het inkomen van de aanvrager en van eventuele toeslagpartners of medebewoners. Voor de zorgtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag telt ook het vermogen van de aanvrager mee. Op de site van de fiscus kan de hoogte van de toeslagen met een proefberekening berekend worden.

 


 

Kinderen

Informatie voor je ouders en voor jou: Komend jaar gaat onze overheid minder bijdragen aan de kosten voor kinderen, dus voor jou. Wanneer er een minimuminkomen is, dan geldt dit niet.  Alleenstaande ouders ontvangen daarentegen wel weer meer, en wel met behulp van het kindgebonden budget.

Verder is het zo dat de maximale vergoeding per uur voor kinderopvang omhoog gaat. De reden is dat de kosten voor kinderopvang zijn gestegen.

Wanneer je ouders werkloos raken of stoppen met werken, dan hebben zij voortaan langer recht op kinderopvangtoeslag.

Als laatste geldt dat mensen met een minimuminkomen in 2015 meer zorgtoeslag ontvangen dan dit jaar. Maar mensen met hogere inkomens krijgen juist minder. Ook is de inkomensgrens voor aanvragers van zorgtoeslag verlaagd.


Toeslagen

Er zijn in Nederland vier verschillende soorten toeslagen.

  1. De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor de zorgverzekering.
  2. Ouders kunnen in aanmerking komen voor het kindgebonden budget en eventueel kinderopvangtoeslag.
  3. Huurders van een sociale huurwoning die niet te veel verdienen, kunnen huurtoeslag aanvragen.