Je hebt er waarschijnlijk al veel over gehoord: per 1 september 2015 is het studiefinancieringsstelsel verandert. Op 11 november 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel vóór een leenstelsel en op 20 januari 2015 is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Ga jij komend jaar studeren of studeer je al? Dan heeft de nieuwe wetgeving mogelijk grote gevolgen voor jouw toekomstige financiële situatie! Om de gevolgen voor jou inzichtelijk te maken, wijdt Hoeveelkrijgjij.nl een serie blogs aan de veranderingen die jou per 1 september 2015 te wachten staan.

Wat verandert er voor jou in 2016?

De meeste veranderingen aan het studiefinancieringsstelsel worden per 1 september 2015 doorgevoerd, maar ook in 2016 en 2017 staan jou nog veranderingen te wachten. Hoewel deze veranderingen veel kleiner zijn dan de afschaffing van de basisbeurs, kunnen ze voor jou toch heel belangrijk zijn. Hoeveelkrijgij.nl zet de veranderingen per 1 januari 2016 voor jou op een rijtje!


Forum Hoeveelkrijgjij.nl

Stel hier je specifieke vragen en help elkaar verder!

De aflosprocedure van de studielening verandert!

De verplichte aflosfase van de studielening wordt binnen het nieuwe stelsel studiefinanciering verlengd van 15 naar 35 jaar; dit betekent dat je 20 jaar extra de tijd hebt om je DUO-lening af te lossen. Het maandelijks af te lossen bedrag wordt bovendien verlaagd: van 12% naar 4% van het extra inkomen boven het minimumloon.

Heb je tijdens je bachelor-opleiding binnen het oude stelsel studiefinanciering al een studieschuld opgebouwd? Jij behoort deze studieschuld volgens de oude regels (binnen 15 jaar) af te lossen. Valt jouw master-opleiding vervolgens wel binnen het nieuwe stelsel studiefinanciering? Jij kunt zelf kiezen of je de eventuele studieschuld die je tijdens je master opbouwt, volgens de oude of nieuwe regels (binnen 15 of 35 jaar) aflost!

Val jij onder het oude of het nieuwe stelsel studiefinanciering? Doe de test op duo.nl!


De hoogte van het jaarinkomen van twee jaar geleden bepaalt nu de hoogte van het maandelijks af te lossen bedrag. Is jouw jaarinkomen recent met (meer dan) 15% afgenomen? Dan wordt jouw maandbedrag per 1 januari 2016 mogelijk lager! Dit geldt voor iedereen die studiefinanciering terugbetaalt.

Wat verandert er voor jou? (deel 4)

Wat verandert er voor jou? (deel 4)

Ook hogere aanvullende beurs bij recente inkomensdaling!

De hoogte van het ouderlijk jaarinkomen van twee jaar geleden bepaalt nu de hoogte van de aanvullende beurs. Is het jaarinkomen van jouw ouder(s) recent met (meer dan) 15% afgenomen? Dan wordt jouw aanvullende beurs per 1 januari 2016 mogelijk hoger! Dit geldt voor iedereen die studiefinanciering ontvangt.

De partnertoeslag komt te vervallen!

Krijgen jij en je partner een partnertoeslag? De partnertoeslag zoals die nu bestaat, komt voor iedereen die studiefinanciering ontvangt, te vervallen. Het is nog niet precies duidelijk hoe jullie voor het wegvallen van de partnertoeslag worden gecompenseerd. Op zijn website kondigt DUO aan jullie hier In de loop van 2015 per brief over te informeren.

Je studiefinanciering achteraf aanvragen of verhogen?

Per 1 januari 2016 wordt dit  voor iedereen die studiefinanciering ontvangt mogelijk, mits de studiefinanciering binnen het lopende studiejaar wordt aangevraagd! In het studiejaar 2015-2016 kan dit nog alleen voor 2016, aangezien de regel per 1 januari 2016 ingaat. In de daaropvolgende jaren kan dit voor het hele studiejaar!