Je hebt er waarschijnlijk al veel over gehoord: per 1 september 2015 verandert het studiefinancieringsstelsel. Op 11 november 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel vóór een leenstelsel en op 20 januari 2015 is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Ga jij komend jaar studeren of studeer je al? Dan heeft de nieuwe wetgeving mogelijk grote gevolgen voor jouw toekomstige financiële situatie! Om de gevolgen voor jou inzichtelijk te maken, wijdt Hoeveelkrijgjij.nl een serie blogs aan de veranderingen die jou per 1 september 2015 te wachten staan.

Deel 3: Valt je onder het oude of het nieuwe stelsel? (hbo en universiteit)

In deel 2 van onze serie blogs over de veranderingen in het studiefinancieringsstelsel heb je kunnen lezen of jij, als je al aan de universiteit studeert, nog recht hebt op een basisbeurs; per situatie kon je bovendien lezen of je onder het oude of het nieuwe stelsel studiefinanciering valt. Het is voor jou belangrijk om te weten onder welk stelsel je valt: voor het oude stelsel gelden namelijk andere rechten, plichten, regels en voorwaarden dan voor het nieuwe! Onder welke stelsel val jij? Op de website van DUO vind je een handige test om dit snel te achterhalen!


In dit deel van deze serie blogs lees je wat het voor jou betekent als je ofwel onder het oude ofwel onder het nieuwe stelsel studiefinanciering valt. Ter compensatie van het wegvallen van de basisbeurs binnen het nieuwe stelsel, wordt per 1 september 2015 een aantal extra veranderingen in het nieuwe stelsel doorgevoerd.

Veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015- van gift naar lening

Veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015- van gift naar lening

De aanvullende beurs wordt opgehoogd!

Studenten met minder draagkrachtige ouders hebben zowel binnen het oude als binnen het nieuwe stelsel studiefinanciering recht op een aanvullende beurs; deze beurs is onder het nieuwe stelsel studiefinanciering ruim €100,- hoger dan onder het oude stelsel studiefinanciering. Op de website van DUO lees je meer over de aanvullende beurs.

De bijverdiengrens wordt afgeschaft!

Dit houdt in dat je, zodra je onder het nieuwe stelsel studiefinanciering valt, tijdens je studie onbeperkt kunt bijverdienen! Dit geldt uiteraard pas als het nieuwe stelsel daadwerkelijk is ingevoerd: vanaf 1 september 2015.


Binnen het oude stelsel studiefinanciering geldt een bijverdiengrens: als je naast je studiefinanciering teveel bijverdient, dan heb je geen recht op studiefinanciering en studentenreisproduct. In 2015 is de bijverdiengrens € 13.856,11. Op de website van DUO lees je meer over de bijverdiengrens.

Studievertraging door medische omstandigheden of functiebeperking?

Binnen het nieuwe stelsel studiefinanciering kun je in aanmerking komen voor een eenmalige compensatie van €1200,-, die je dan ontvangt bij het behalen van je diploma. Als (je wilt weten of) je hiervoor in aanmerking komt, dan ga je langs bij je studentendecaan: hij of zij dient een aanvraag voor je in.

Zowel binnen het nieuwe als binnen het oude stelsel studiefinanciering geldt dat je in aanmerking kunt komen voor een extra jaar studiefinanciering. Binnen het oude stelsel hield dit in: een extra jaar basisbeurs, een extra jaar aanvullende beurs en een extra jaar studentenreisproduct. Binnen het nieuwe stelsel houdt dit in: een extra jaar aanvullende beurs en een extra jaar studentenreisproduct.