Je hebt er waarschijnlijk al veel over gehoord: per 1 september 2015 verandert het studiefinancieringsstelsel. Op 11 november 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel vóór een leenstelsel en op 20 januari 2015 is dit wetsvoorstel door de Eerste Kamer aangenomen. Ga jij komend jaar studeren of studeer je al? Dan heeft de nieuwe wetgeving mogelijk grote gevolgen voor jouw toekomstige financiële situatie! Om de gevolgen voor jou inzichtelijk te maken, wijdt Hoeveelkrijgjij.nl een serie blogs aan de veranderingen die jou per 1 september 2015 te wachten staan.

Deel 2: Heb jij nog recht op de basisbeurs? (universitaire studenten)

Studeer jij al aan de universiteit? En ben je bang dat de veranderingen in het studiefinancieringsstelsel slecht voor jou zullen uitpakken? Hoeveelkrijgjij.nl zet alle veranderingen netjes op een rijtje, zodat jij precies kunt zien of en hoe jouw financiële situatie zal veranderen.


In dit deel van deze serie blogs lees je of jij, als je al aan de universiteit studeert, per 1 september 2015 nog recht hebt op een basisbeurs! Deel 1 nog niet gelezen, klik dan hier!

Ben je vóór 1 september 2015 begonnen met een bachelor-opleiding?

Dan behoudt je je basisbeurs voor drie bachelor-jaren; je hebt hierna echter geen recht meer op een extra jaar basisbeurs voor een master-opleiding. Doe je langer dan drie jaar over je bachelor? Dan kun je ook geen gebruik meer maken van dit extra jaar basisbeurs. Je bachelor valt onder het oude stelsel studiefinanciering, maar je master valt onder het nieuwe stelsel studiefinanciering.

Doe je langer dan drie jaar over je bachelor en heb je de basisbeurs voor de master al opgebruikt? Dit extra jaar wordt, mits je je opleiding binnen 10 jaar afrondt, nog gewoon omgezet in een gift: je hoeft de basisbeurs over het jaar uitloop dus niet terug te betalen! Zowel je bachelor als je master vallen onder het oude stelsel studiefinanciering.


Veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015- van gift naar lening

Veranderingen studiefinanciering per 1 september 2015- van gift naar lening

Switchen van bachelor-opleiding?

Ben jij van plan komend studiejaar van bachelor te switchen? Als je van een universitaire bachelor naar een universitaire bachelor switcht, dan behoud je recht op drie jaar basisbeurs. Als je van een universitaire bachelor naar een hbo-bachelor switcht, dan heb je zelfs recht op een extra jaar basisbeurs: een hbo-bachelor duurt namelijk vier jaar in plaats van drie jaar. Je nieuwe universitaire of hbo-bachelor valt onder het oude stelsel studiefinanciering.

Ben je vóór 1 september 2015 begonnen met een master-opleiding?

Dan behoudt je je basisbeurs voor één of twee master-jaren bij respectievelijk een eenjarige of tweejarige master. Je master valt onder het oude stelsel studiefinanciering.

Begin je na 1 september 2015 met een master-opleiding?

Dan heb je geen recht meer op een basisbeurs voor je master. Jouw master valt onder het nieuwe stelsel studiefinanciering.

Valt jouw opleiding onder het oude of het nieuwe stelsel?

Zoals je hebt gezien, is per situatie aangegeven of een opleiding onder het oude of het nieuwe stelsel studiefinanciering valt. Het is voor jou belangrijk om te weten onder welk stelsel je valt: voor het oude stelsel gelden namelijk andere rechten, plichten, regels en voorwaarden dan voor het nieuwe!

In deel 3 van deze serie blogs lees je hier alles over!